click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران در کشتارگاه مرغ

   در تاريخ ٢٧ اذر ماه کارگران کشتارگاه مرغ در مرغ داری ماد مرغ در مقابل طرح جديد کارفرما مبنی بر قرار داد سفيد و دريافت سفته، دست به اعتصاب زدند.

  اين کشتارگاه که حدودا ١٠ ماه است راه اندازی شده در جاده ديواندره سقز واقع شده است و کارگران با دستمزد ٢۵٠ هزار تومان در ماه تاکنون مشغول به کار بوده اند. کارفرما به کارگران اعلام کرده بود در صورتی ادامه کار شما ميسر است که قراردادهای سفيد را امضاه کرده و همچنين سفته های ضمانتی که بدون مبلغ باشد را در وجه کارفرما تهيه نمايند که با مخالفت کارگران روبرور شد و به اين ترتيب کارگران دست به اعتصاب زدند. بعد از سه روز کارفرما اعلام کرد کسانی که با شرايط اعلام شده کار کنند دستمزد انها به مبلغ ٣۵٠ هزار تومان افزايش خواهد يافت. لازم به ذکر است که دو نفر از کارگران اين دامداری به نام های علی طالبی و اسماعيل عبداللهی بر اثر عدم امنيت محل کار

  دچار سوختگی شده بودند

  اخبار روز / ٢ دی ١٣٩١

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click