click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران دست به تحصن زدند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: همزمان با تحويل ده هزار امضای اعتراضی

  کارگری به وزارت کار، هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران از

  ساعت ده صبح امروز دست به تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند. از

  ارديبهشت امسال تا کنون سی هزار کارگر با امضای طوماری اعتراضی خواهان

  افزايش فوری دستمزدها، کنار گذاشتن اصلاحات ضد کارگری بر قوانين کار و

  تامين اجتماعی و ديگر خواستهای صنفی خود شدند. مرحله اول و دوم اين طومار

  هر کدام به تعداد ده هزار امضا در 27 خرداد و اول مهر ماه سالجاری تحويل

  وزارت کار، نهاد رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد و صبح امروز

  مرحله سوم اين طومار به همراه نامه ای از سوی هماهنگ کنندگان طومار به

  وزارت کار تحويل گرديد و سپس هماهنگ کنندگان با حضور در مقابل مجلس در

  اعتراض به بی توجهی تاکنونی وزارت کار و نماينده های مجلس به خواستهای

  کارگران، تحصن خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز کردند. اين کارگران

  اعلام کرده اند تا دادن پاسخ روشنی از سوی نماينده های مجلس به خواست هايشان

  به تحصن خود در مقابل مجلس ادامه خواهند داد و چنانچه توجهی به خواست هايشان

  نشود از کارگران نيز خواهند خواست به اين تحصن بپيوندند. در همين حال امروز

  نماينده های کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران نيز همزمان با آغاز اين

  تحصن 2000 امضای کارگران اين شرکت را در اعتراض به وارد کردن

  اصلاحات ضد کارگری بر قانون کار به دبيرخانه مجلس تحويل دادند.

  تحصن هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران تا لحظه مخابره اين خبر

  در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و تاکنون هيچيک از نمايندگان در ميان

  اين کارگران جهت پاسخگويی حضور پيدا نکرده اند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران 28 آذر 139

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click