click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  بازهم نبرد کارگران نساجی مازندران

  به گزارش پايگاه خبری تحليلی کارگر نيوز، جمعی از کارگران کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به عقب افتادن چندين ماهه حقوق خود در مقابل درب مجلس تجمع کرده و از نمايندگان مجلس و دولت خواهان رسيدگی به شرايط نابسامان خود شدند.

  اين کارگران که تعداد آنها در حدود 100 نفر بود، پلاکاردهايی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود "از دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه خواستار عنايت ويژه نسبت به کار، استمرار زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه و دستور پرداخت فوری حقوق 28 ماهه معوقه

  و پرداخت حق سنوات بازنشستگی و حقوق معوقه آنان هستيم".

  اين کارگران همچنين در دست نوشتههای خود خطاب به مسئولان تاکيد کرده بودند: "سرمايه گذاری خارجی (ترک) را نمیخواهيم"، "سرمايه گذاری دولتی و اداره شرکت توسط دولت مساوی آرامش و راه اندازی شرکت و پرداخت حقوق معوقه". کارگران کارخانه نساجی مازندران در شعارهای خود هم چنين به توجه بيش از حد نمايندگان به مسائل جنجالی سياسی و در حاشيه بودن مشکلات اصلی مردم چون تورم، بيکاری و رکود اقتصادی اعتراض داشتند.

  کارگرنیوز / 14 آذر 91

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click