click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارکنان ورزشگاه آزادي اعتراض کردند

  منابع خبری ورزشی از اعتراض حدود ١۵٠ نيروی شرکتی که در ورزشگاه آزادی تهران خدماتی از قبيل آمادگی چمن ورزشگاه،

  مهيا کردن شرايط ورزشگاه را بر عهده دارند نسبت به عدم پرداخت ٣ ماه حقوق خود خبر داده اند.

  به گزارش ادوار نيوز، اين نيروهای خدماتی پس از پايان ديدار تيمهای استقلال و فولاد از هفته شانزدهم رقابتهای ليگ برتر فوتبال ايران (جام خليج فارس) نسبت به عدم پرداخت حقوق دست به اعتراض زدند.

  معترضان میگويند که حقوق ٣ ماه آنها پرداخت نشده و ٢ ماه هم نصف و نيمه پرداخت شده است. آنها خطاب به خبرنگاران ورزشی که برای پوشش خبری مسابقه فوتبال در استاديوم آزادی تهران حضور . ما خواستاريم که صدايمان به گوش مسئولان برسد تا به اين موضوع رسيدگی کند داشتند اعلام کردند که اين در حالی است که چندی پيش توپ جمع کنهای ورزشگاه آزادی نيز نسبت به عدم پرداخت حقوق خود

  معترض بودند و اين موضوع در برخی برنامههای ورزشی صدا و سيما نيز بازتاب يافت

  هرانا /  09 آذر 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click