click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  فشار بیشتر به کنشگران  دربند کارگری

  اعتصاب غذا و داروی رضا شهابی، فعال کارگری دربند که از روز ٢۵ آذر ماه آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و وی شب گذشته در

  پی افت فشار به بهداری زندان منتقل شد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، رضا شهابی فعال کارگری زندانی که روز شنبه ٢۵ آذرماه به بيمارستان خمينی تهران اعزام شده بود، در پی بدرفتاری مامور اعزام و ممانعت از انجام آزمايشات ضروری اعلام اعتصاب غذا و دارو نمود.

  اين فعال کارگری اعلام کرده است خواهان اعزام به مرخصی درمانی و تنبيه مامور خاطی که وی را تهديد به ضرب و شتم نموده و توهين کرده میباشد. همچنين شب گذشته در پی افت شديد فشار خون اين فعال کارگری وی به بهداری زندان منتقل شده ولی پس از تست فشار خون که زير ١٠ بوده است، حاضر به تزريق سرم دارويی نمیشود و بداخل بند بازگردانده میشود.

  رضا شهابی، فعال کارگری، عضو سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و مسئول سابق واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران پيشتر از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به اتهام تبليغ عليه نظام به يکسال حبس و هم چنين به اتهام تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی نيز به پنج سال حبس محکوم شده بود وی همچنين در اين حکم به ۵ سال ممنوعيت از فعاليت سنديکايی و هفتاد ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شده بود. گفتنی است، حکم وی بتازگی از سوی دادگاه انقلاب به چهار سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از فعاليت سنديکايی و هفتاد ميليون ريال جريمه نقدی

  جرس  / 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click