click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  قند و شکر اهواز به کدام روحانی قم واگذار شده

  کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز در اعتراض به 22 ماه حقوق

  معوقه خود، به همراه خانواده هايشان در مقابل استانداری خوزستان تجمع

  کردند. آنها نسبت به نداشتن خدمات رايگان درمانی نيز معترض اند.

  به گزارش خبرنگار ايلنا، اين کارگران که در دو روز گذشته نيز در

  اعتراض به تعويق حقوق ٢٢ ماه گذشته خود و همچنين محروميت از

  خدمات رايگان درمانی تجمع کرده بودند، امروز صبح به همراه

  خانوادههايشان به مقابل استانداری خوزستان آمدند.

  يکی از کارگران قند به خبرنگار ايلنا گفت: معمولا بعد از اين تجمعها،

  وقتی به خانه میرسيم خانواده منتظر شنيدن اخبار خوب درباره رفع

  مشکلات و تاريخ پرداخت حقوق هستند اما از آنجا که مسئولان هيچوقت

  جواب مشخصی به ما نمیدهند ما هم جوابی برای خانوادههايمان نداريم و

  شرمندهشان میشويم. امروز آنها را به همراه آورديم تا خود شاهد باشند.

  بدنبال اين تجمع ادامه دار، جلسهای ويژه با حضور معاون سياسی

  استانداری، معاون دادستانی، مديرکل کار استان و نمايندگانی از تامين

  اجتماعی، بانک های ملی و ملت در استانداری خوزستان تشکيل شد و

  مقرر شد کميتهای کارگری در استانداری تشکيل شده و مالکيت واقعی

  کارخانه را به عهده بگيرد تا تکليف روشن شود .

  (نمی گويند، اما واقعيت اينست که کارخانه قند و شکر اهواز سالهای پيش

  به حوزه علميه قم واگذار شد و از دو روحانی، يعنی آيت الله مکارم

  شيرازی و آيت الله مصباح يزدی بعنوان صاحبان اين کارخانه نام می

  برند.)

  پيک نت 16 آذر 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click