click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض های مردمی در روستاهای آذربايجان شرقی

   نيروهای يگان ويژه با حمله به اعترضات مردم بیدفاع در

  روستای "موتاليق" و "قالا کندی" و "آبش احمد" موجب مجروح شدن عدهای

  از شهروندان شدند و در چند روز اخير نيز حضور محسوسی در اين مناطق

  دارند.

  يک منبع آگاه به گزارشگر هرانا گفت: بر اساس شنيدهها فردی سپاهی با نام

  {محفوظ در هرانا} نماينده پيشين مجلس با همکاری مافيای اقتصادی سپاه از

  مدتها قبل اراضی روستائيان را غصب کرده و ساختمان جديدی برای آبگرم

  "موتاليق" در همان اراضی احداث نموده است.

  در پی مراجعه استاندار آذربايجان شرقی به اين روستا برای افتتاح ساختمان جديد اهالی روستا به اصرار موفق

  به ملاقات با استاندار شدند و ازعواقب افتتاح اين ساختمان و تاثير بد اقتصادی آن با وی گفتگو کردند.

  استاندار اظهار میکند که در احداث ساختمان فوق هيچ نقشی نداشته و دستوری برای توقف آن نيز نمیتواند

  صادر کند. در حين اين ملاقات و درگيری لفظی، مردم با حمله نيروهای يگان ويژه مواجه میشوند.

  نيروهای يگان ويژه با باتوم به مردم حمله کرده و با شليک گاز اشک آور و گلولههای پلاستيکی باعث ايجاد

  رعب و وحشت در ميان کودکان و زنان روستاها بخش "آبش احمد" میشوند. در اين حمله شماری زخمی

  شده و کودکان بسياری نيز هنوز از عواقب گاز اشک آور رنج میبرند

  هرانا / 22 شهریور 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click