click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران صنايع فلزی ايران در مقابل وزارت کار

  نماينده کارگران صنايع فلزی در مورد دلايل اعتراض کارگران گفت: ۵ ماه از حقوق و بيمه معوقه کارگران صنايع فلزی با احتساب ماه مهر هنوز پرداخت نشده است

  بيش از ۶٠٠ کارگر کارخانه های صنايع فلزی يک و دو در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

  به گزارش خبرنگار ايلنا، بيش از ۶٠٠ کارگر صنايع فلزی ايران در اعتراض به بیتوجهی مسئولان دولتی و مديران کارخانه در خصوص پرداخت مطالبات و معوقات حقوقیشان، صبح امروز در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

  نماينده کارگران صنايع فلزی در مورد دلايل اعتراض کارگران به ايلنا گفت: ۵ ماه از حقوق و بيمه معوقه کارگران صنايع فلزی با احتساب ماه مهر هنوز پرداخت نشده است.

  ولی اله موحد با بيان مطلب فوق تصريح کرد: در آخرين تجمع کارگران مقابل وزارت صنايع که در تاريخ شنبه ٢۵ شهريور ماه ٩١ صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات ٨ ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران، از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری میکنند.

  در اين زمينه، پروين محمدی يکی ديگر از نمايندگان کارگران اضافه کرد: در آخرين تجمع کارگران، با حضور يکی از مالکان کارخانه در وزارت صنايع و و دادن چک برای پرداخت بدهیهای کارخانه به کارگران، اين تجمع خاتمه يافت اما متاسفانه چک دريافتی نقد نشد و کارگران به بخش اعظمی از مطالبات حقوقی خود نرسيدند.

  اين کارگر افزود: بعداز تجمع مبلغی به کارگران پرداخت شد ولی همچنان سالن شماره يک صنايع فلزی ١١ ماه بيمه و ۵ ماه حقوق و همچنين سالن شماره دو ۵ ماه حقوق و ۵ ماه بيمه طلب دارند.

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click