click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع کارگران نساجی در خانه کارگر مازندران

  بيش از ۵٠ نفر از کارگران نساجی مازندران با تجمع در تشکيلات خانه کارگر مازندران خواستار پيگيری اين

  تشکيلات نسبت به مطالبات خود از مسئولين کشورواستان شدند.

  به گزارش ايلنا، صبح امروز - شنبه ۶ آبان - کارگران بلاتکليف نساجی مازندران با بيان اينکه بيش از دو

  سال است که برای رفع مشکلاتشان به مسئولين کشوری و استانی مراجعه کردهاند، ابراز داشتند: بارها و

  بارها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کردهاند ولی مسئولين نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با

  وعدههای پی در پی ما را سرگردان کردهاند.

  کارگران معترض خواستار پاسخگويی نمايندگان مجلس نسبت به عملکرد خويش طی اين مدت شدند و تاکيد

  کردند: تلاش و جديت نمايندگان مجلس میتواند در رفع موانع و پرداخت مطالبات ما اثر گذار باشد.

  در همين رابطه نصراله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران با حضور در اين تجمع و ابراز

  هم دردی با کارگران معترض گفت: کارگران نساجی قائمشهر قربانی سياستهای اشتباه دولت در خصوص

  واردات بیرويه کالاهای خارجی و همينطور قانون هدفمندی يارانهها شدهاند.

  اين فعال کارگری اظهار داشت: اين مشکلات تنها به علت ضعف مديريتها و خصوصی سازی بیضابطه

  گريبان کارگران را گرفته است.

  هرانا / 7 بهمن 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click