click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان کنفکار مقابل استانداری گيلان

  از ساعات اوليه صبح چهارشنبه تعدادی از بازنشستگان کارخانه کنفکار رشت، با تجمع در مقابل استانداری گيلان نسبت به عدم توجه مسئولين به مشکلات معيشتیشتان اعتراض کردند.

  بنا به گزارش ايلنا در رشت، يکی از کارگران کنفکار در حاشيه اين تجمع، تعداد کارگران اين واحد صنعتی را حدود ٢٠٠ نفر عنوان کرد و با اشاره به واگذاری شرکت ريسندگی خاور رشت در سال ٨٣ به بخش خصوصی خاطر نشان کرد: از آن سال تاکنون ۴ استاندار گيلان تغيير کردهاند ولی فقط وعده و وعيدها تغيير کرده و هيچ مشکلی حل نشده است.

  اين کارگر ادامه داد: هيچ مسئولی در استان سوال نمیکند چرا تجمع کردهايد، من خود کارگرم و با ٢١ سال سابقه کار بازنشسته شدهام اما معوقات من و همکارانم پرداخت نمیشود، فرزند محصل دارم و در آستانه بازگشايی مدارس پول ندارم يک جفت کيف و کفش برای فرزندم بخرم.

  ميزان مطالبات کل کارگران بازنشسته کارگران اين کارخانه حدود ٢ ميليارد تومان است. مشکلات اين واحد توليدی با واگذاری اين کارخانه به بخش خصوصی آغاز شده است و از آن زمان تا کنون کارگران اين کارخانه در اعتراض به بیقانونیهای در کارخانه و احقاق حقوقهای معوقهشان بارها مجبور شدند تجمع اعتراضی کنند. کارگران ريسندگی خاور نيز در اين استان شرايط مشابهای دارد و سالهاست که با حقوق معوقه و نابسامانیها فراوانی در عرصه کسب و کارشان مواجه هستند

  عصرنو / 15 شهریور 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click