click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارگران آونگان

  با اعلام رای قطعی دادگاه در شعبه ٨ حقوقی اراک مبنی بر ورشکستگی شرکت آونگان، کارگران اين شرکت در اعتراض به حکم صادره از ساعت ٩ صبح امروز ١۴ شهريور ماه در مقابل شرکت تجمع کرده و خواستار حمايت مسئولين شدند.

  بنا به گزارش ايلنا، مهدی اسکندری نماينده کارفرما و رئيس حراست شرکت آونگان که در ميان اجتماع کنندگان حضور داشت ضمن اعتراض به رای دادگاه که عملا منجر به تعطيلی شرکت و بيکاری کارگران میشود گفت: شرکت از سال گذشته با قبول سفارشات متعدد برای ساخت دکل از داخل و خارج از کشور حيات دوباره يافت و با فروش ضايعات کارگاههای توليد حقوق پرسنل را پرداخت میکرد اما در حال حاضر در حالی که در انبارهای شرکت شمش کافی برای توليد موجود است و شرکت، توانايی کار در سه شيفت را با توجه به سفارشهای جديد از کشور پاکستان

  دارد با اعلام حکم دادگستری مديريت شرکت جرات هيچ گونه سرمايه گذاری را نداشته و عملا کار خوابيده است.

  نماينده کار فرما و مديريت حراست شرکت آونگان با اشاره به اينکه با ابلاغ حکم ورشکستگی، تامين اجتماعی نيز ليست بيمه کارگران را از تير ماه تاييد نکرده تصريح کرد: اين در حالی است که کارگران تا هفته گذشته در کارگاهها مشغول بکار بودهاند که با تعطيلی کارگاهها با ابلاغ رای دادگاه پروژههای توليد سفارشات تعطيل شده است.

  بر اساس اين گزارش کارگران شرکت آونگان که از ساعت ٩ صبح در مقابل شرکت تجمع کردهاند خواستههای خود مبنی بر لغو رای ورشکستگی شرکت، تاييد ليست بيمه کارگران، پرداخت مطالبات معوق با تعهد به وعده های حمايت مالی استانداری و از سرگيری فعاليت خطوط توليد در شرکت را با فرياد اعلام میکردند

  صدای مردم / 14 شهریور 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click