click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارگران شرکت توليدی قطعات صنعتی در گرگان

  به گزارش 29 شهريورفارس،تعدادی از کارگران يک شرکت توليدی قطعات صنعتی در

  گرگان در اعتراض به پرداخت نشدن هشت ماه از حقوق خود، تجمع کردند.

  براساس اين گزارش، تجمع کارگران يک شرکت توليدی قطعات صنعتی در حالی است که

  آنها از گرفتن هشت ماه حقوق خود محروم ماندهاند و در اين راستا کسی پاسخگوی آنها

  نيست.

  يکی از کارگران اين شرکت توليدی که نمیخواهد نامی از وی فاش شود، گفت: چرا هميشه

  بايد کارگران در زير بار مشکلات، بيشترين آسيب را متحمل شوند مگر نه اين است که آنها

  در چرخاندن چرخههای اقتصادی، نقش کاملا برجسته و مهمی دارند.

  وی ادامه داد: تقريبا تا دو سال پيش فعاليت اين شرکت بسيار خوب بود و مشکل آنچنانی

  نداشتيم هرچند ما کارگران برای دريافت حقوقمان با يکی الی دو ماه تاخير مواجه بوديم اما

  اکنون اين مشکلات ديگر از حد خود گذشته و زندگی را برايمان سختتر کرده است و

  مديرعامل شرکت نيز هر بار بنا به دلايلی برای ندادن حقوق به موقع به کارگران بهانهای

  میآورد و امروز که ديگر هشت ماه از کار کردنمان میگذرد هنوز هيچ حقوقی دريافت

  نکرده ايم.

  اين کارگر با بيان اينکه شرکت اکنون با معوقات زيادی روبهرو شده است، خاطرنشان کرد:

  متوجه شديم که اين شرکت ديگر توان پرداخت معوقات خود را ندارد هرچند که در حال توليد

  قطعه برای شرکت ساپکو نيز است.

  وی با ابراز نارضايتی از اينکه علاوه بر حقوق ماهانه هنوز عيدی، بُن و ملزومات مورد

  نياز برای کارمان دريافت نکردهايم، يادآور شد: ما میدانيم آنها مواد اوليه شرکت را تا سال

  گذشته از صنايع به قيمت دولتی خريداری میکردند ولی آن را در بازار آزاد به قيمتی بالاتر

  میفروختند که البته برای اين ادعا سند و مدرک نيز وجود دارد.

  اين کارگر شرکت توليدی با بيان اينکه تمام کارگران برای اينکه به حقوق و مزايای خود

  برسند از مديرعامل شرکت، شکايت کردهاند، متذکر شد: شرکت متعهد شده تا معوقات و

  بدهی خود را به کارگران بدهد اما حقوق يک ماه کارگران را در دو قسط پرداخت کردند و

  اکنون میگويند که شرکت سوددهی ندارد و شما را به بيمه معرفی میکنيم تا از مزايای بيمه

  بيکاری برخوردار شويد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون سابقهای از کارگران در بيمه

  تامين اجتماعی ثبت نشده است.

  وی يکی ديگر از مشکلات کارگران اين شرکت را در برخورد ناعادلانه بيمه تامين اجتماعی

  نسبت به کارگران بيان کرد و گفت: چرا بايد اين سازمان قبول کند تا 700 ميليون تومان بيمه

  کارگران به تعويق افتد و کارگرانی که اکنون در آستانه بازنشستگی هستند در برابر اين عمل

  ناخوشايند دچار آسيب شوند.

  اين کارگر با ابراز نگرانی از اينکه اکنون اوضاع شرکت نابسامان شده است، افزود:

  دستگاههای اين شرکت در حال فروش است و اين شرکت اکنون در آستانه تعطيلی است و

  تمام زندگی اين پرسنل نيز با بحران مواجه شده است، شما خودتان قضاوت کنيد با اين شرايط

  چهطور بايد معاش زندگی را تهيه کرد و از عهده مخارج برآمد.

  وی از مسئولان ذيربط خواست تا به داد کارگران برسند و خاطرنشان کرد: اکنون سه ماه

  است که از مديرعامل شکايت کردهايم اما به ما میگويند تا چهار ماه ديگر معطلی دارد تا از

  طريق قانونی به حق و حقوقتان برسيد حال ما در اين ميان، چگونه بايد قوت لايموت خود را

  تهيه کنيم

  عصرنو / بيست وهشتم شهريورماه 1391

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click