click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کاگران کارخانه سيمان دهلران

  به گزارش 28 شهريورباشگاه خبرنگاران، کارگران کارخانه سيمان دهلران به خاطر عدم

  پرداخت حقوق خود چهار روز دست به اعتصاب زدند.

  بنا بهمين گزارش،کارخانه سيمان شهرستان دهلران با گذشت شش سال از آغاز ساخت و وعده

  های فروان همچنان به بهره برداری نرسيده است.

  کارخانه سيمان شهرستان دهلران در سال 84 عمليات اجرايی آن آغاز شد و قرار شد فاز

  اول آن پايان شهر يورماه سال جاری افتتاح شود حال با گذشت 6 سال از زمان عمليات

  اجرايی آن هنوز به مر حله اجرا در نيامده و فاز اول آن که قرار بود در شهر يور ماه افتاح

  شود به خاطر مشکلات مالی به بعد موکول شد.

  اين در حالی است که کارگران اين شرکت به خاطر عدم پرداخت حقوق خود چهار روز

  دست به اعتصاب زدند.

  مهدی نژاديان نماينده کارفرما در اين باره گفت: همه کارگران کارگاه دوماه است حقوق خود

  را دريافت نکرده اند.

  وی افزود: 640 نفر در کارخانه سيمان دهلران مشغول کار هستند.

  عصرنو / بيست وهشتم شهريورماه 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click