click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع کارگزاران مخابرات روستايی مقابل مجلس

  شرکت مخابرات علاوه بر اينکه حق بيمه کارگزاران مخابرات روستايی را پرداخت نمیکند بلکه در نظر دارد قراردادی با آنها ببندد که در طی آن 4 ساعت در روز به کار اشتغال داشته باشند.

  جمعی از کارگزاران مخابرات روستايی از سراسر کشور در اعتراض عدم اجرای مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت حق بيمه از سوی مخابرات مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

  به گزارش سلام فسا به نقل از مهر، جمعی از کارگزاران مخابرات روستايی سراسر کشور صبح روز يکشنبه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون مجلس در خصوص پرداخت حق بيمه خود شدند.

  براساس اين گزارش تجمع کنندگان که تا ساعت ٨ بامداد بيش از ۵٠ نفر بودند مدعی هستند سابقه کاری آنان دو تا ٢٧ سال است اما ماهانه ١٨٠ هزار تومان حقوق میگيرند و با وجود مصوبه مجلس مبنی بر اينکه از دی ماه سال ٨٨ بايد از سوی مخابرات بيمه میشدند، حق بيمهای برای آنان پرداخت نشده است.

  تجمع کنندگان که با عليرضا محجوب نماينده تهران و دبيرکل خانه کارگر صحبت میکردند در اظهاراتشان خواستار عقد قرارداد ٢١ تا امروز شدند. /١٠/ مستقيم با مخابرات برابر قانون کار و واريز حق بيمه خود از ٨٨

  آنان همچنين خواستار لغو شرکتهای پيمانکاری و واسطه ای هستند.

  به گفته يکی از تجمع کنندگان شرکت مخابرات علاوه بر اينکه حق بيمه کارگزاران مخابرات روستايی را پرداخت نمیکند بلکه در نظر دارد قراردادی با آنها ببندد که در طی آن ۴ ساعت در روز به کار اشتغال داشته باشند.

  بررسی درخواست جمعی از نمايندگان برای اعمال ماده ٢٣٣ آيين نامه داخلی مجلس در خصوص عدم اجرای بيمه کارگزاران مخابرات روستايی به هيات رئيسه مجلس ارايه شده است و در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

  بر اساس اين گزارش ماده ٢٣٣ آيين نامه داخلی مجلس تصريح دارد در صورتی که گزارشی در خصوص تخلفات دستگاهها نهادها در مجلس مورد تاييد نمايندگان قرار گيرد برای رسيدگی قضايی به قوه قضائيه ارجاع میشود.

  بنا به اظهار کارگزاران مخابرات فسا در اين تجمع جمعی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی با کارگزاران داشته اند که جای تقدير و تشکر را دارد. از جمله اين نمايندگان بايد به زارع نماينده آباده، طاهری نماينده اقليد، برومندی نماينده مرودشت و ارسنجان و جعفرپور نماينده لارستان اشاره کرد. اما مايه تاسف است که در مدت حضور کارگزاران مخابرات،دوگانی نماينده فسا و رييس مجمع نمايندگان فارس، حضور نداشته و يا حاضر به همکاری نشده است. گرچه ٢ ماه پيش هم کارگزاران مخابرات فسا در محل دفترش ديداری با وی داشتند اما وی متاسفانه تاکنون سکوت اختيار نموده و از حق کارگزاران مخابرات دفاع نکرده است

  سلام فضا / 21 شهریور 1391

  گزارش تکمیلی

  صبح امروز جمعی از کارگزاران مخابرات روستاها از استانهای مختلف مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.

  به گزارش جام جم آنلاين، اين کارگزاران مخابراتی خواستار حذف پيمانکاران در عقد قرارداد کار و انعقاد مستقيم قراردادکار طبق قانون کار با شرکت مخابرات هستند.

  تجمع کنندگان که تعدادشان به بيش از ٣٠٠ نفر میرسد معتقدند که شرکت مخابرات حقوق آنها را رعايت نکرده و به جای انعقاد قرارداد کار با خود آنها با پيمانکاران قرارداد منعقد کرده است.

  آنان همچنين خواستار بيمه خود از سوی شرکت مخابرات هستند و تاکيد دارند که تاکنون اين شرکت نسبت به بيمه آنها اقدام نکرده است.

  کارگزاران شرکت مخابرات روستاها با در دست داشتن پلاکارد و پارچه نوشته هايی خواسته های خود را مطرح کردند.

  سایت ملی مذهبی ها

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click