click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی مربیان پیش دبستانی

  ايلنا: با وجود گذشت چندين هفته از اخرج مربيان پيش دبستانی تجمع آنان در مقابل مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه مسوولين آموزش و پرورش پاسخگوی آنان نيست.

  به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، جمعی از معلمان پيش دبستانی، سيلوداران بخش خصوصی و کارگزاران مراکز مخابرات امروز (یکشنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

  همچنين جمعی از معلمان پيش دبستانی استان اصفهان و گيلان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار حمايت مجلس شدند.

  جمعی از سيلوداران بخش خصوصی نيز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی از نمايندگان خواستند در سال حمايت از توليد ملی نابود شوند.

  جمعی از کارگزاران مراکز مخابرات روستايی آذربايجان غربی نيز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای کامل روستايی بر اساس مصوبه مجلس شدند. آنان در پلاکاردهايی که در دست داشتند بيان کرده بودند که پنج ماه است که مشغول کارند.

  1391/5/8

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click