click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی آموزشياران نهضت سوادآموزی مقابل آموزش و پرورش گيلان

  جمعی از آموزشياران گيلان در اعتراض به نحوه برگزاری آزمون استخدام آموزشياران

  نهضت سوادآموزی مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع کردند.

  به گزارش 21 مردادشمال نيوز،جمعی کثيری از آموزشياران گيلان صبح امروز در

  اعتراض به نحوه برگزاری آزمون استخدام آنها در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان

  تجمع کردند.

  اين عده که دارای سابقههای خدمتی بيش از پنج سال هستند نسبت به تصويب کليات طرح

  اصلاح ماده 17 قانون استخدام معلمان حقالتدريسی و آموزشياران نهضت سواد آموزی

  اعتراض دارند.

  در کليات اين طرح آمده است که آموزشياران مانند معلمان شرکتی و نيروهای پيشدبستانی با

  برگزاری آزمون استخدام شوند.

  معترضان مذکور خواستار در اولويت قرار دادن آموزشياران بدون آزمون در تصويب

  جزئيات اين ماده که در روز دوشنبه همين هفته در صحن علنی مجلس مطرح میشود،

  هستند.

  مرکزآمارنرخ بيکاری بهارسال 1391 را اعلام کرد

  مرکزآمارايران بتاريخ 21 مردادماه چکيده نتايج طرح آمارگيری بهارسال 1391 را اعلام

  کرد.

  براساس اين گزارش:

  - نرخ بيکاری در جمعيت بيش از 10 سال کشور طی بهار سال جاری به 12.9 درصد

  رسيده است.يعنی حدودا 3 ميليون و 146 هزارنفربيکاربودند.

  - نرخ بيکاری درجوانان 15 تا 24 ساله دراين مقطع زمانی نشان ازبيکاری 28.6 درصد

  ی دارد.

  18 درصد ازبالاترين / 19 درصدو 3 / - استان های ايلام،لرستان وفارس بترتيب با 21 درصد، 3

  نرخ بيکاری برخوردارند.

  7درصدپايين / 7درصدو 8 / 6درصد، 5 / -استان های خراسان جنوبی،کرمان وگلستان بترتيب با 5

  ترين نرخ بيکاری رادارا می باشند.

  دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩١ / عصرنو

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click