click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع کارگران کشت وصنعت در مقابل فرمانداري مياندرود

  پايگاه خبری شمال پرس:جمعي از كارگران کشت وصنعت "غنچه " به دليل تعطيلي اين كارخانه و پرداخت نشدن

  حقوق خود مقابل فرمانداري شهرستان تازه تاسيس" تجمع كرده و خواستار رسيدگی به مشکلاتشان گرديدند. يکی از

  كارگران در بيان درد دل هاي خود اظهار داشت:چندماهی است كه حقوق دريافت نكرده ايم و بسياري از ما

  كارگران با داشتن سابقه زياد در

  پايگاه خبری شمال پرس:جمعي از كارگران کشت وصنعت "غنچه " به دليل تعطيلي اين

  كارخانه و پرداخت نشدن حقوق خود مقابل فرمانداري شهرستان تازه تاسيس" تجمع كرده

  و خواستار رسيدگی به مشکلاتشان گرديدند.

  يکی از كارگران در بيان درد دل هاي خود اظهار داشت:چندماهی است كه حقوق دريافت

  نكرده ايم و بسياري از ما كارگران با داشتن سابقه زياد در شرف بازنشستگي هستيم.

  همچنين شغل ما در زمره كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي شود و در برخي موارد

  با مشكلات جسمي و بيماري مواجه مي شويم.

  كارگران اين كارخانه تعطيل شده گفتند:خواسته ما از مسئولان اين است كه كارخانه يا به

  كار خود ادامه دهد يا اينكه همه كارگرانش را باز خريد نمايند ؛ اين درحالی است که

  درماههای گذشته ازمحل بودجه حوادث غيرمترقبه استانی" حقوق کارگران پرداخت

  ميگرديدوحال قطع شده است.

  يکی ازکارگران اذعان ميدارد: مديريت کارخانه مزبوردرسال گذشته درپی غفلت مسئولين شهرستانی اقدام به جداسازی قطعات اصلی

  کارخانه و حمل شبانه نموده که درپی هوشياری تعدای ازبسيجيان منطقه واطلاع به مسئولين مافوق ازحمل تمامی قطعات جلوگيری بعمل

  آمد.

  بنا بر اين گزارش هم اکنون چند تن از کارگران به عنوان نماينده کارگران معترض وارد فرمانداری شده و با فرماندار وارد مذاکره

  شدهاند.

  لازم به ذکر است درمجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال با مساحتی بالغ بر 30 هکتار در استان مازندران(شهرستان

  مياندرود) در 15 کيلومتری شهرستان ساری در روستای اسرم واقع شده است

  شمال پرس /: ٢۴ تير ١٣٩١ /

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click