click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض كارگران شهرداري تهران به حقوق پايين

  به گزارش 22 مردادملت،اغلب كارگران مسئول جمعآوري زباله و نظافت منطقه دو

  شهرداري تهران به دليل پايين بودن حقوق و دستمزد، يا در اعتصاب به سر ميبرند يا محل

  كار خود را ترك كردهاند، در نتيجه در اغلب روزها زبالههاي اين منطقه با تاخير بسيار

  جمع آوري ميشود.

  بر اساس اين گزارش، گفتوگو با معدود كارگران باقي مانده در اين منطقه حاكي از آن است

  كه اين مشكل كه منجر به انباشت چندين روزه زبالهها در خيابانها و كوچهها شده از ابتداي

  سال جاري و پس از آنكه پيمانكاران تعيين شده براي اين بخش از تهران حقوق كارگران را

  سه ميليون ريال اعلام كرده، به وجود آمده و چون تدبيري براي احقاق دستمزد قانوني اين

  كارگران به كار گرفته نشده است تاكنون كه در اواخر ماه پنجم سال هستيم ادامه يافته و باعث

  شده كه بسياري از كارگران شاغل در اين ناحيه محل كار خود را ترك كرده و حاضر به

  ادامه همكاري با شهرداري نيستند.

  اين گزارش ميافزايد، پس از آنكه شهرداري تهران امور مربوط به كارگران

  جمعآوريكننده زباله و نيز نظافتكاران منطقه را به شركتهاي به ظاهر خصوصي واگذار

  كرد، متاسفانه برميزان حقوق پرداختي به اين كارگران زحمتكش نظارت نكرده و اين

  شركتهاي پيمانكاري نيز ازابتداي سال تاكنون بدون توجه به قانون كاراز پرداخت حداقل

  حقوق تعيين شده براي كارگران امتناع كرده و با پرداخت مبلغ سه ميليون ريال باعث

  اعتراض بسياري از اين زحمتكشان شدهاند.

  در ادامه اين گزارش آمده است: پس از گذشت چندين ماه از اعمال اين روش غيرقانوني و

  اصرار بر پرداخت مبلغي بسيار كمتر از حداقل حقوق تعيين شده براي كارگران و عدم توجه

  به اعتراضهاي اين كارگران، بسياري كار خود را ترك كرده و به مشاغل ديگري مشغول

  شده ويا بيكاري را به چنين كاري ترجيح دادهاند. در اين بين حتي كارگران افغاني نيز كه

  معمولا با كمترين دستمزد كار ميكردند، حاضر به ادامه همكاري با شهرداري نشده و از

  ادامه همكاري با اين منطقه شهرداري تهران امتناع كردهاند.

  به اين ترتيب سوءمديريت و نبود نظارتهاي لازم در اين منطقه از شهرداري تهران باعث

  شده در بعضي از نواحي اين منطقه، (كه بخشهايي از سعادت آباد تا ضلع شرقي بزرگراه

  اشرفي اصفهاني را شامل ميشود) زبالهها هر چند روز يك بار، آن هم به شكلي نيمه تمام،

  انجام شود. در نتيجه در فصل تابستان و با وجود گرماي هوا، مشكلات ناشي از تجمع انواع

  حشرات موذي و بوي بد ناشي از انباشت زبالهها ساكنين اين منطقه را دچار نگراني كرده

  است.

  دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩١ / عصرنو

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click