click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران کارخانه ريسند گی خاورگيلان تجمع کردند

  ايلنا: به گزارش ايلنا، صبح امروز تعداد ۴٨ کارگر کارخانه ريسندگی خاور گيلان در اعتراض به ١١ ماه حقوق معوقه خود در مقابل استانداری يکی از کارگران معترض که در اين تجمع حضور دارد به خبر نگار ايلنا گفت: کارخانه ريسندگی خاور وابسته به بخش خصوصی بمدت دو کارگر اين کارخانه با سوابق بيش از ٢٠ سال بلاتکليف شده اند. او که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت: به واسطه خصوصی سازی اين کارخانه وبا شروع مشکلات آن، کارفرمای اين کارخانه از پرداخت کارگران امتناء کرده است.

  او با بيان اينکه ظرفيت توليد اين کارخانه بسيار زياد بوده و گنجايش فعاليت ٨٠٠ کارگر را در گذشته داشته است تصريح کرد: کارخانه خاور جمله تايلند آلمان، سوئد وسويس وغيره صادرات نخ داشته است اين در حاليست هم اکنون اين کارخانه با داشتن ظرفيت بالای توليد دچار مشکل شده اين كارگر معترض در ادامه افزود: سوابق اکثر کارگران ريسندگی خاور بالای ٢٠ سال بوده وشرايط بازنشستگی برای ٣٨ کارگر فراهم است تعداد از کارگران وفاصله افتادن در بيمه انان در بازنشسته شدن آنا مشکل ايجاد شده است.

  او با بيان اينکه تجمع ما در مقابل استانداری گيلان نتيجهای ندارد وکسی پاسخگو نيست اذعان داشت استانداری وساير مسئولان استانی وذيربط هر و از عمل خبری نيست.

  12:02 - 1391/4/5

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click