click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع عينک سازان زنجان

  تجمع عينک سازان زنجان در اعتراض به اپتومتريستها در عينک سازی

  خبرگزاری هرانا - عينکسازان زنجانی در تجمع اعتراضآميز خود در مقابل

  ساختمان علوم پزشکی زنجان عنوان کردند: شکايت جامعه اپتومتری از

  صنف عينکسازان شکايت بیجايی است، زيرا عينکسازان يک صنف است و

  سفارش چشم پزشک يا اپتومتريست را انجام میدهد نيازی به حضور اپتومتريت

  يا مسئول فنی در اين صنف احساس نمیشود.

  به گزارش ايلنا، امروز صبح بدنبال اعتراض عينک سازان زنجان يکی از

  معترضان گفت: عينکسازی طبق رای ديوان عدالت اداری سال ٧۴ يک

  صنف شناخته شده است و برای عينکسازان جواز کسب با مدرک فنی

  حرفهای صادر میشود و طبق قانون مصوب سال ٧۵ مجلس شورای اسلامی عينکسازان موظف به شرکت

  در دورههای آموزشی تحت نظر علوم پزشکی هستند اين در حالی است که از سال ۶٨ به بعد هيچ دوره

  آموزشی در اين زمينه از سوی علوم پزشکی برای عينکسازان صادر نشده است.

  وی در ادامه افزود: طبق نظريه هيئت دولت سال ٨٠ عينکسازی يک فعاليت صنفی است و اقدامی پزشکی

  نيست و اين مورد را تغزيرات حکومتی نيز به رسميت شناخته است و در صورت جلسه استانداری نيز عنوان

  شده است اگر عينکسازان قصد دخالت در امور اپتومتری را داشته باشند نياز به حضور يک همکار

  اپتومتريت يا مسئول فنی دارند در غير اين صورت و صرف ساخت عينک نيازی به انجام اين کار نيست و اين

  در حالی است که هماکنون ما برای استفاده از اپتومتريست به عنوان مسئول فنی تحت قشار هستيم.

  اين فعال صنف عينکسازی در بخشی از سخنان خود تصريح کرد: ساخت عينک و توانايی آن برعهده

  عينکساز است در حالی که اپتومتريستها الان خواستار اين هستند که تجويز ساخت اين عينک تحت نظر

  آنها صورت بگيرد که به نظر من اين عمل چيزی جز تفرقهافکنی در بين فعالان اين صنف نيست زيرا در

  مقابل ٣٠ فعال صنف عينکسازی که برخی نزديک به ٣٠ سال مسابقه فعاليت دارند ٧ اپتومتريست در زنجان

  فعاليت دارند که هيچ کدام آنها هم زنجانی نيستند و به دليل اين درخواست که نه منطقی است و نه قانونی طی

  يک هفته گذشته ١٢ عينکسازی پلمپ شده صاحبان آن به تعزيرات حکومتی با حکم دخالت در امور پزشکی

  معرفی و در همين رابطه برای آنها پرونده تشکيل شده است.

  يکی ديگر از معترضان با اظهار به اينکه: اين اقدام يک عمل غيرقانونی است گفت: اين اقدام فقط در زنجان

  صورت میگيرد اگر قرار بر اقدام و پلمپ باشد بايد اين کار قانونی و از طريق مرجع قانونی انجام شود.

  هماکنون هر کدام از عينکسازان زنجان سفارش چند چشم پزشک يا اپتومتريست را انجام میدهند و بهانه

  پلمپ مغازهها، نداشتن مدرک بهداشت است در حالی که خودشان هيچ اقدامی به ارائه اين مدرک ننمودهاند و

  شکايت جامعه اپتومتری شکايت بیجايی است و معرفی ١٢ واحد اين صنف به تعزيرات حکومتی بدون هيچ

  دليل خاص بوده است

  08 تير 1391  / ایلنا

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click