click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع در مقابل سازمان هدفمندي يارانه ها

  هنوز چند روز از مصاحبه دبير ستاد هدفمندی يارانهها مبنی بر عدم پرداخت يارانه ٢٨ هزار تومان نان به ۴ ميليون نگذشته که تجمع اعتراض آميزی مقابل سازمان هدفمندی يارانهها از صبح امروز برگزار شده است.

  به گزارش افکارنيوز به نقل از ايلنا، افرادی که يارانه ٢٨ هزار تومان يارانه نان به حسابشان واريز نشده از صبح هدفمندی يارانهها، تجمع اعتراض آميز برگزار کردهاند.

  از زمانی که دولت در پيچ و خمهای نحوه پرداخت يارانه آن هم ناشی از کمبود نقدينگی مواجه شده، برای چندمين بار در مقابل سازمان هدفمندي يارانه ها تجمع میکنند. اين بار تجمع کنندگان به عدم دريافت يارانه نان به نشانه اعتراض دريافت کنندگان حذف شدهاند، مقابل سازمان هدفمندی جمع شدند.

  نکته جالب توجه آنکه مسؤولان سازمان هدفمندی، مانند گذشته در جمع تجمع کنندگان حاضر نشده و کارشناسان خود اين تجمع با وعدههايی به ميان معترضان فرستاده است.

  يکی از معترضان در اين زمينه به خبرنگار ايلنا گفته که سازمان هدفمندی تا سه هفته ديگر به حساب آنها يارانه ٢٨

  واريز خواهد کرد.

  اين در حالی است که دبير ستاد هدفمندی يارانهها در مقابل رسانهها عملا از عدم پرداخت يارانه نان به افرادی که ٢٨

  نقدی دريافت نکردهاند خبر داده بود.

  شنبه ٣ تير ١٣٩١ ساعت ١ / افکارنیوز

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click