click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارکنان سازمان محيط زيست

  اقدام اخير موجب شده حقوق كارمندان اين سازمان بعضا تا 400 هزار تومان كاهش يافته و

  به حدود 400 تا 700 هزار تومان برسد. برخی تجمع کنندگان اظهار کردند که اين کاهش

  و حذف اضافه کار در ساير زير مجموعه های دولت صورت نگرفته و فقط در اين سازمان

  اجرايی شده است.

  به گزارش 31 مردادعصرخبر،ظهر امروز تعداد کثيری از کارکنان سازمان حفاظت محيط

  زيست مقابل دفتر مرکزی اين سازمان دست به تجمع اعتراضی زدند.

  بنا بهمين گزارش، كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست صبح امروز پس از مراجعه به

  محل كار خود با فيش هاي حقوقي مواجه شدند كه در آن رقم درج شده مقابل اضافه كار و

  حق ماموريت صفر بود.

  در پي اين امر جمعي از كارمندان اين سازمان اعلام كردند كه به آنها اعلام شده كه از اين

  پس حق ماموريت كاري براي آنها محاسبه نمي شود.

  حال براي سازمان نظارتي و حفاظتي مانند سازمان محيط زيست سوال اينجاست كه اگر قرار

  بر نرفتن به ماموريت باشد تكليف مناطق تحت حفاظت چيست؟

  از سوي ديگر آنطوري كه گفته شده جمعي از كارمندان اين سازمان ساعت 12:30 در

  مقابل ساختمان مركزي تجمع كرده و نسبت به حذف رديفهاي حقوقي خود اعتراض كرده

  اند.

  همچنين گفته مي شود اقدام اخير موجب شده حقوق كارمندان اين سازمان بعضا تا 400

  هزار تومان كاهش يافته و به حدود 400 تا 700 هزار تومان برسد.

  گفته مي شود حذف رديف هاي حقوقي در راستاي اظهارات اخير يكي از مسوولان معاونت

  برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در خصوص احتمال كاهش اضافه كاري

  كارمندان بوده است.

  عصرنو / 31 مرداد 1391

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click