click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع کارگران نساجی مازندران، در اعتراض به عدم دريافت ٢۶ ماه

  ١۵٠ کارگر نساجی مازندران در اعتراض به عدم دريافت ٢۶ ماه حقوق معوقه خود در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند. خبرهايی ديگر از تعطيلی واحدهای توليدی به دنبال افزايش بیرويه نرخ ارز و کمبود مواد اوليه ميگويند

  ايلنا: نصرالله دريابيگی، دبير خانه کارگر مازندران گفت: صبح امروز ١۵٠ کارگر کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به عدم دريافت ٢۶ ماه حقوق معوقه پس از راهپيمايی در مقابل فرمانداری اين شهر تجمع کرده و نسبت به عدم توجه دولت به وضعيتشان اعتراض کردند.

  او افزود: نساجی مازندران پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و جريان خصوصی سازی به دليل سوء مديريت و عدم نظارت دولت و همچنين واردات بیرويه کالاهای مشابه توليدات اين کارخانه دچار بحران مالی شده است.

  اين فعال کارگری اضافه کرد: نساجی مازندران در دو دهه گذشته بيش از ٧٠٠٠ کارگر داشته است که اين تعداد طی چند سال اخير به ٧۶۵ نفر کاهش يافته است.

  او با بيان اينکه مشکلات مالی و اقتصادی کارگران نساجی مازندران نگران کننده است اظهار داشت: نساجی مازندران متشکل از نساجی تلار، نساجی طبرستان، گونی بافی و فاين نايس و نساجی تجن است که کارگرانشان با عدم دريافت بيش از ٢۶ ماه حقوق در شرايط سختی به سر میبرند.

  اين فعال کارگری افزود: کارگران اين واحد توليدی ديگر توان پاسخگويی به حداقلهای يک زندگی را ندارند و شرمنده خانواده خود هستند.

  ایلنا

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click