click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  در صنعت نفت و گاز، حدود بیست انفجار و آتش سوزی در دو سال گذشته

  آتش سوزی در مجتمع پتروشيمی بندرماهشهر ۴ کشته و تعداد بيشتری زخمی بر جای

  گذاشت. به دليل سوختگی شديد برخی از مصدومان احتمالا رقم کشتهها افزايش میيابد.

  آتشسوزی در صنايع نفت ايران در سالهای اخير رو به افزايش بوده است.

  به گزارش خبرگزاریهای ايران آتشسوزی روز جمعه در مجتمع پتروشيمی بندرماهشهر تا کنون بين

  ۳ تا ۴ کشته و ۱۵ زخمی برجای گذاشته است. رئيس مرکز فوريتهای پزشکی استان خوزستان

  گفته که اين حادثه ساعت ۱۵ روز جمعه اتفاق افتاده و باعث شده سه نفر از نيروهای امدادی

  منطقه در همان انفجار کشته شوند.

  خبرگزاری مهر که از کشته شدن ۴ نفر در آتشسوزی بندر ماهشهر خبر داده در گزارش خود افزوده

  است به علت شدت وخامت حال برخی از مجروحان احتمالا بر تعداد کشتهها افزوده خواهد شد.

  با اين حال قدرتاله نصيری مدير بهداشت، ايمنی و محيطزيست شرکت ملی صنايع پتروشيمی به

  خبرگزاریهای ايران گفته است که کشتهشدن ۳ تا ۴ نفر در اين حادثه آتشسوزی صحت ندارد و تنها

  يک نفر از کارکنان کشته شده است و برخی از کارکنان آسيب ديده نيز با سوختگی ۲۰ تا ۸۰ درصد

  روبهرو هستند.

  اين مقام مسئول همچنين عمدی بودن آتشسوزی در مجتمع پتروشيمی بندرماهشهر را رد کرده و

  علت آن را فنی دانسته است.

  بنا به گزارش خبرگزاریهای ايران لوله انتقال گار به پتروشيمی ماهشهر دچار نشستی گاز و سپس

  آتش سوزی کوچکی میشود. نيروهای امدادی و آتشنشانی برای مهار آن وارد عمل میشوند ولی

  هنگام تجمع آنان لوله ناگهان منفجر میشود و اغلب نيروهای امدادی دچار سوختگی میشوند.

  مجتمع پتروشيمی بندرماهشهر نخستين توليدکننده محصولات پتروشيمی ايران است. در سالهای

  اخير آتشسوزی و انفجار در صنايع مرتبط با نفت و گاز ايران چند بار خبر ساز شده است.

  افزايش شمار انفجارها و آتشسوزیهای در صنعت نفت ايران

  در دو سال اخير صنعت نفت و گاز ايران، حدود ۲۰ حادثه از نوع انفجار و آتشسوزی رخ داده است.

  نشت گاز در تاسيسات نفتی لاوان، آتشسوزی در نفتشهر، انفجار خط لوله پالايشگاه هاشمینژاد،

  آتشسوزی در پتروشيمی بندر امام، آتشسوزی در پالايشگاه شازند، انفجار در پالايشگاه آبادان از

  جمله اين حوادث هستند.

  در يکی از اين موارد صبح روز سهشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۰ ، به هنگام مراسم افتتاح فاز سوم واحد

  بنزينسازی پالايشگاه آبادان توسط محمود احمدینژاد، انفجاری مهيب رخ داد که باعث کشتهشدن

  ۳ تا ۴ نفر و زحمی شدن ۲۵ تا ۳۰ تا نفر از کارگران و کارکنان اين پالايشگاه شد.

  علت اين انفجار نيز بروز مشکلات فنی و نشت گاز عنوان شد. محمود احمدینژاد که برای افتتاح فاز

  سوم افتتاح فاز سوم واحد بنزينسازی به پالايشگاه آبادان رفته بود، پس از اين انفجار مهيب در

  خوشبختانه صنعت نفت كشور با شتاب روزافزون در حال : جمع کارکنان اين پالايشگاه گفته بود

  . پيشرفت است. حاضريم صنعت نفت کشورهای اسلامی را نوسازی کنيم

  کارشناسان فرسودگی تاسيسات را از جمله دلايل وقوع حوادثی همچون آتشسوزی و انفجار در

  صنايع نفت، گاز و پتروشيمی ايران میدانند. ايران در سالهای اخير پروژههای مختلفی را برای

  تاسيس پالايشگاه و نوسازی صنايع مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمی در دست اقدام داشته که به

  علت کمبود سرمايه يا تحريمهای بينالملی هيچکدام به بهرهبرداری نرسيدهاند.

  بر اساس آخرين بسته تحريمهای ايالات متحده امريکا عليه جمهوری اسلامی ايران که روز

  چهارشنبه ۱۱ مرداد به تصويب کنگره آمريکا رسيد، هرگونه همکاری موسسات يا شخصيتهای

  حقوقی با صنايع مرتبط با نفت، گاز و پتروشيمی و همچنين بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

  ممنوع است.

  دویچه وله

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click