click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  وضعيت وخيم کيوان صميمی در زندان رجايی شهر

  کيوان صميمی، زندانی سياسی و روزنامه نگار در بند در

  شرايط وخيمی جسمی و محروم از درمان بسر می برد.

  بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، اين زندانی سياسی که از بيماری کبدی و قلبی

  رنج می برد علی رغم موافقت پزشکان جهت انجام آزمايشات پزشکی و درمان

  در بيمارستان هم چنان به صورت بلاتکليف در زندان رها شده است.

  آقای صميمی بر اساس مشکلات بيماری کبدی و قلبی خود مجبور به رعايت

  رژيم غذايی خاصی است که با توجه به جيره غذايی زندان اين امر غيرممکن

  است و می بايست در مرخصی پزشکی تحت درمان قرار گيرد.

  نامبرده هم اکنون جهت رعايت رژيم غذايی از امکان تغذيه مناسب برخوردار نيست و اين موضوع موجب

  وخامت حال جسمی ايشان در آينده نزديک خواهد شد.

  وعده مسئولين زندان در انتقال وی به بيمارستان جهت انجام معاينات پزشکی تاکنون با تاخير چشم گيری

  همراه بوده است.

  کيوان صميمی بهبهانی مدير مسئول ماهنامه توقيفشده نامه، عضو شورای ملی صلح، کميته پیگيری

  بازداشتهای خودسرانه، کميته حمايت از حقوق شهروندی می باشد وی روز ٢٣ خرداد ٨٨ بدون هيچ دليلی

  از سوی وزارت اطلاعات در منزل شخصی اش بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس به

  علاوه محروميت مادام العمر از فعاليتهای سياسی به اتهام تبليغ عليه نظام، و اجتماع و تبانی برای برهم زدن

  امنيت ملی محکوم شد

  چهارشنبه 05 بهمن 1390برگرفته از هرانا

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click