click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  آتش سوزی در مجتمع رفاهی و اقامتی مهتاب

  خرداد 1390: آتش سوزی در مجتمع رفاهی و اقامتی مهتاب در بزرگراه قم تهران موجب وحشت و ترس تابناک سرويس

  عابران و حاضران در اين مجتمع اقامتی شد.

  اين آتش سوزی که از انبار بستنی فروشی اين مجتمع آغاز شد با دود بسيار همراه بوده که به دليل ، تابناک به گزارش خبرنگار مجاورت اين محل اقامتی تفريحی با يک جايگاه بنزين و يک جايگاه گاز خودرو، بر ترس مردم و همچنين عابران محور قم  تهران افزود.

  تلاش های مسئولان برای خاموش کردن آتش سوزی ادامه داشته و خوشبختانه به مسافران و اموال آنان آسيبی وارد نشده است.

  تکميلی:

  آتش سوزی مجتمع خدماتی رفاهی مهتاب در اتوبان قم تهران با حضور بموقع گروه های آتش نشانی خاموش شد.

  به گزارش واحد مرکزی خبر، بخشی از آشپزخانه اين مجتمع امروز دچار آتش سوزی شده بود.

  عسگری، رئيس سازمان آتش نشانی استان قم گفت: علت بروز اين حادثه در دست بررسی است.

  برگرفته از تابناک

  دومين انفجار گازی در قم

  پایان سال 1389: با وقوع انفجار سهخط لوله گاز در اطراف قم آرايش خطوط سراسری گاز ايران بهمنظور جلوگيری از قطع گازرسانی تغيير کرده است. يک نماينده مجلس از احتمال عمدی بودن اين انفجار و ارتباط آن با حادثه مشابه ماههای اخير سخن

  .گفتهاند در انفجار ٣ خط لوله گاز در جاده قم دليجان خبر داد. ساعت ۴ صبح احتمال اقدام خرابکارانه يک نماينده مجلس ايران از روز جمعه ١٩ فرودين ١٣٩٠ سه خط لوله گاز ۵۶ اينچی در اين مسير منفجر شدند. به گزارش وبسايت "خانه ملت" که خبرهای مجلس شورای اسلامی را پوشش میدهد، عليرضا سليمی نماينده محلات و دليجان به انفجار دو ماه پيش در ١٠٠ کيلومتری نقطه .انفجار کنونی اشاره کرده و از ارتباط اين دو انفجار و دست داشتن يک گروه در هر دو انفجار سخن گفته است

  به گفته اين نماينده مجلس، انفجار اخير خط لولههای گاز تلفات جانی نداشته ولی چند نفر که برای خاموش کردن و جلوگيری از

  .سرايت آتش در محل حادثه حضور داشتهاند دچار سوختگی شدهاند

  دو ماه پيش، در ٢٢ بهمن ١٣٨٩ ساعت ۶ صبح انفجاری در ٣ خطوط لوله هزار پوندی گازرسانی منطقه شمالی سلفچگان قم

  .رخ داد که بنا به گزارش خبرگزاریهای ايران آسمان بعد از انفجار به رنگ قرمز درآمد

  بهگفته شاهدان عينی شدت انفجار بهمنماه خطوط لوله گاز به حدی بود که ساکنين شهر قم لرزش آن را احساس کرده بودند.

  در : در بهمن ١٣٨٩ گفته بود انفجار همزمان ٣ خط لوله گاز هوشنگ محمدی، مديرعامل شرکت گاز استان قم بعد از وقوع طول تاريخ صنعت نفت دنيا سابقه نداشت که سه خط لوله همزمان دچار انفجار شود .

  با وقوع انفجارهای پياپی خطوط لوله گاز در اطراف شهر قم، در وزارت نفت ايران ستاد بحران تشکيل شده تا وضعيت انتقال گاز به مناطق شمالی ايران دوباره جريان پيدا کند. چند نماينده مجلس نيز خواستار توجه دولت به امنيت خطوط لوله گاز در اين منظقه .شدهاند. با اين همه تا کنون گروهی مسئوليت اين انفجارها را بر عهده نگرفته است

  در همين رابطه سخنگوی شرکت ملی گاز ايران هم اظهار نظر دقيق درباره دلايل اين انفجار را به مشخص شدن نتايج تحقيقات

  در شرايط فعلی تمامی : گروه کارشناسی که دراينباره تشکيل شده موکول کرده و در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفته است

  تجهيزات، ماشين آلات، کالا و لولههای مورد نياز برای ترميم و بازسازی خطوط لوله گاز آسيب ديده در سطح منطقه آماده شده

  سخنگوی شرکت ملی گاز ايران از تغيير آرايش خطوط گاز رسانی برای جلوگيری از افت يا قطعی گاز در سطح شبکه . است

  سراسری گازرسانی ايران خبر داده است__

  دویچه وله 09.04.2011

   وزارت نفت و نمايندگان مجلس

   وزارت نفت و نمايندگان مجلس در ايران در نشستی امنيتی به بررسی آنچه

  وزارت نفت جمهوری اسلامی نيز با تشکيل ستاد بحران در تلاش است تا هرچه سريعتر گاز مصرفی مردم شمال کشور، که در

  .دومين انفجار خط لوله انتقال گاز استان قم در دو ماه گذشته قطع شد، دوباره جريان پيدا کند

  پرويز سروری، رئيس کميته امنيت داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری جلسه ويژه با حضور مسئولان امنيتی،

  گروهکهای تروريستی با خرابکاری در خط لوله انتقال گاز استان قم به دنبال ايجاد ناامنی در : انتظامی و وزارت نفت، گفت

  مسير انتقال انرژی هستند .

  مسئول وی روز يکشنبه ( ١٠ آوريل / ٢١ فروردين) در گفتوگو با خبرنگار مهر، وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی را

  دانست و گفت که آنها بايد اين پوشش را افزايش دهند .پوشش امنيتی خطوط انتقال انرژی

  سازماندهی گروهکهای تروريستی توسط دشمنان اين نماينده مجلس دومين انفجار گازی در سال جاری ميلادی را محصول

  اين عمليات در راستای انحراف افکار عمومی ملتها از تحولات عميق منطقه انجام شد : خواند و گفت انقلاب .

  صدور قطعنامهها وسازماندهی عملياتهای تروريستی در صددند فلش تحولات سروری کشورهای غربی را متهم کرد که با

  منطقه را از ليبی و بحرين به سمت ايران منحرف کنند .

  به موضوع نشست امنيتی نمايندگان مجلس ايران تبديل شده است (عکس از آرشيو ناامنی در انتقال انرژی (دومين انفجار در خط لوله انتقال گاز استان قم و

  برنامهريزی جامعی برای جلوگيری از رئيس کميسيون امنيت داخلی مجلس با اشاره به دستگيری برخی از اعضای پژاک از

  خبر داد. تکرار اين وقايع

  دومين انفجار ظرف دو ماه

  صبح روز جمعه ( ٨ آوريل / ١٩ فروردين) سه رشته خطوط لوله ۵۶ اينچی خطوط انتقال گاز طبيعی ايران در استان قم منفجر شد.

  .دو ماه پيش ( ١١ فوريه/ ٢٢ بهمن ٨٩ ) نيز انفجار مشابهی در خطوط گاز استان قم رخ داد

  حدود صد کيلومتر با محل انفجار قبلی فاصله دارد يک روز پس از اين انفجار يک نماينده مجلس اعلام کرد که محل انفجار جديد و در اين انفجار سه خط لوله ۵۶ اينچی انتقال گاز که خطوط اصلی انتقال گاز جنوب به مناطق شمالی کشور هستند دچار آسيب شدهاند .

  انفجار در خطوط اصلی انتقال گاز جنوب به شمال و در حوالی شهر دليجان رخ داده و اين سه خط اصلی : عليرضا سليمی گفت لوله، طی يک اقدام خرابکارانه منفجر شدهاند .

  به گفته وی، تعدادی از امدادرسانان که برای جلوگيری از سرايت آتشسوزی و خاموش کردن آتش در محل حاضر شده بودند،

  .مجروح شدهاند

  به گزارش رسانهها، اين انفجار در ٧۴ کيلومتری جاده دليجان به قم به وقوع پيوسته و اکنون کارشناسان شرکت ملی گاز مشغول

  تخليه گاز طبيعی از خطوط لوله هستند. اين خطوط لوله بستر انتقال گاز طبيعی از پالايشگاههای جنوب کشور همچون مجتمع

  .گازی پارس جنوبی، پارسيان و فجرجم به استانهای شمال و شمال غربی ايران هستند

  انفجار اول دو ماه پيش در ٢۵ کيلومتری شمال منطقه سلفچگان استان قم، همزمان در سه خط لوله يکهزار پوندی انتقال گاز رخ

  .داد. اين انفجار همزمان شهر قم را لرزانده و آسمان بخش وسيعی از جنوب غربی اين شهر را به شدت قرمز کرده بود

  انفجار اين سه خط لوله سراسری در مجموع از انتقال روزانه ٢۵٠ ميليون متر مکعب گاز طبيعی به استانهای شمال و

  شمالغربی کشور جلوگيری کرد. پس از آن چند تن از نمايندگان مجلس در کميسيونهای انرژی و امنيت ملی خواستار توجه جدی

  .دولت به امنيت خطوط انتقال انرژی به ويژه در مناطق آسيبپذير شده بودند

  افزايش نگرانی درباره انرژیهای استراتژيک

  نايب رئيس کميسيون انرژی مجلس با اظهار نگرانی از افزايش تعداد انفجارها در خطوط لوله انتقال نفت و گاز کشور، گفت:

  امنيت خطوط انتقال انرژیهای استراتژيک مانند نفت و گاز، اهميت فزايندهای برای کشور دارد و وزارت نفت بايد با تشکيل

  ستادی کارشناسی برای بررسی اين موضوع و پيشگيری از تکرار اينگونه حوادث در آينده، امنيت اين بخش مهم اقتصادی کشور

  را تأمين کند .

  وزارت نفت بايد با دريافت و هزينه کردن اعتبار کافی، اقدامات پيشگيرانه و : به گزارش نفت نيوز، ناصر سودانی افزود

  رعايت اصول پدافند غيرعامل در تأسيسات نفت و گاز را در اولويت کاری خود قرار دهد .

  از ابتدای هفته موضوع امنيت تأسيسات حوزه انرژی در کشور در مجلس به دقت بررسی و مطالعه میشود و ، به گفته وی

  مسئولان وزارت نفت بايد در اين باره پاسخگو باشند .

  دو.یچه وله 11.04.2011

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click