click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  سرکوب کارگران و احضار کنشگران کارگری به وزارت اطلاعات بی برآیند است. بار سفر بندید!

  استانداری تهران با درخواست صدور مجوز برای جمعی از فعالان کارگری در خصوص برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تعيين مزد سال آينده در مقابل ساختمان وزارت کار موافقت نکرد. همزمان با مخالفت استانداری تهران با درخواست هماهنگ کنندگان تومار ٣٠ هزار امضايی کارگران برای تجمع کارگران، چهار تن از اعضای اتحاديه ی آزاد کارگران ايران به وزارت اطلاعات احضار شدند. به گزارش ايلنا، عدم موافقت استانداری با برگزاری اين تجمع، روز سه شنبه از سوی مسئولان استانداری تهران به متقاضيان ابلاغ شده است.

  متقاضيان اين تجمع جمعی از فعالان مستقل صنفی هستند که از ارديبهشت ماه سال جاری تاکنون در هماهنگی طومار سی هزار امضايی کارگران برای بازبينی مزد سال ٩١ مشارکت داشته اند.

  به گفته متقاضيان اين تجمع، مسئولان استانداری به آنها توصيه کردهاند تا با توجه به استيضاح و برکناری عبدالرضا شيخ الاسلامی و نيز انتصاب اسدالله عباسی به عنوان سرپرست اين وزارتخانه، مطالبات و خواستههای خود را از سرپرست جديد وزارتخانه پيگيری کنند. گفتنی است متقاضيان برگزاری اين تجمع با ارائه درخواست به استانداری تهران، قصد داشتند در روز ٢٨ بهمنماه در اعتراض به لايحه پيشنهادی دولت برای تغيير قانون کار و عمل نکردن شورای عالی کار به ماده ۴١ اين قانون برای افزايش دستمزدها (متناسب با تورم و سبد هزينه يک خانوار چهار نفره تجمعی در مقابل وزارت كاربرگزار كنند. ٧١۶۵٢ در استانداری تهران به ثبت رسيده - پيشتر در تاريخ هشتم بهمن درخواست برگزاری اين تجمع از سوی متقاضيان آن طی نامهای به شماره ١١ بود. احضار فعالان کارگری به گزارش تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران، جعفر عظيم زاده، پروين محمدی، جميل محمدی و ناهيد خداجو از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران از طرف ستاد پيگيری وزرات اطلاعات به اين ستاد احضار شدند. به آن ها گفته شده است روز چهارشنبه ٢۵ بهمن ساعت ده صبح به ستاد پيگيری وزرات اطلاعات مراجعه کنند.

  پيش از اين آقای عظيم زاده و خانم محمدی جهت پيگيری مجوز راهپيمايی کارگران به استانداری احضار شدند و استانداری با مجوز راهپيمايی مخالفت کرد. بعد از مخالفت استانداری، نمايندگان کارگران به وزرات اطلاعات احضار شدند. اتحاديه ی آزاد کارگران ايران با صدور اطلاعيه ای از مخالفت استانداری تهران با تقاضای برگزاری تجمع کارگری خبر داده و به نقل از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران نوشته است: پيگيريها و اعتراضات خود را همچنان ادامه خواهيم داد.

  در اطلاعيه اتحاديه آزاد کارگران ايران آمده است: امروز (سه شنبه) جعفر عظيم زاده و شاپور احسانی راد دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران با حضور در استانداری تهران پيگير دريافت مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار شدند. اين کارگران هشتم بهمن ماه جاری و بدنبال بی توجهی های مسئولين وزارت کار به خواستهای سی هزار کارگر با مراجعه به استانداری تهران خواهان صدور مجوز جهت برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار شدند. از ١١ ارديبهشت ماه سالجاری کارگران کارخانه های مختلفی از سراسر کشور با تهيه طوماری اعتراضی خطاب به وزير کار خواهان توقف اصلاح قانون کار، افزايش فوری دستمزدها و تحقق ديگر مطالبات شان شدند اما عليرغم اينکه سی هزار امضای کارگری در سه مرحله در ماه های خرداد، مهر و آذر تحويل وزارت کار، نهاد رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد مسئولين وزارت کار به عنوان متولی اصلی رسيدگی به مطالبات کارگری هيچ پاسخی به اين کارگران ندادند به همين دليل هماهنگ کنندگان اين طومار اعتراضی پس از تحصن در مقابل مجلس در ٢٨ آذر ماه و در ادامه اعتراضات خود، خواهان صدور مجوز قانونی برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگری در روز ٢٨ بهمن ماه جاری در مقابل وزارت کار شدند اما با گذشت بيش از دو هفته از اين مسئله امروز مسئولين استانداری تهران مخالفت خود را با برگزاری اين تجمع به اين کارگران اعلام کردند و از آنان خواستند با مراجعه حضوری به وزارت کار پيگير مطالبات خود شوند.

  هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران اعلام کرده اند عليرغم مخالفت استانداری تهران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار، همچنان و به اشکال اعتراضی ديگری پيگير رسيدگی به مطالباتشان خواهند شد

  ٢۵ بهمن ١٣٩١ - جرس

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click