click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجار بزرگ از «خطـــــــــــــرناکترین دشمنان» کارگران و مزدبگیران ایران

  سودهایِ نجومیِ سرمايه بزرگ بازرگانی: تجار بزرگ و «پارلمان بازار» (اتاق بازرگانی) از «خطــــــــــرناکترین» دشمنان کارگران ایران

  در گرماگرم تحريمهای مداخله جويانه امپرياليستی و اوضاع وخيم اقتصادی، آخرين آمارهای انتشاريافته از سوی رسانه های داخلی و

  خارجی حاکی از تداوم واردات کالاهای خارجی به کشور است.

  روزنامه دنيای اقتصاد، ٢٧ دیماه، در گزارشی اعلام داشت: ”در ٩ ماه سال جاری حدود ١٣٧۶ تن انواع پوشاک بهارزش ١۵

  ميليون و ٢۵٧ هزار دلار وارد کشور شد ... بر اساس تازهترين آمار گمرک ايران در ٩ ماه سال ٩١ واردات انواع پوشاک از

  ٣ درصد افزايش يافت.“ / نظر ارزشی ٨

  اين درحالیاست که، صنعت نساجی ايران به دليل سياستهای ارتجاع حاکم، به ويژه اجرای برنام ههايی چون خصوصی سازی و

  آزادسازی اقتصادی، رو به اضمحلال نهاده و اغلب واحدهای اين صنعت پرسابقه در ميهن ما تعطيل شده يا در رکود به سر

  میبرند.

  ٢٧ هزار و ۴٧٢ دستگاه ( از ديگر سو، ايلنا، ابتدای زمستان امسال، در گزارشی نوشته بود: ”در ٨ ماهه نخست امسال ( ١٣٩١

  خودرو به ارزش ۶٢٣ ميليون دلار وارد کشور شد ... اين تعداد خودروی وارداتی در ٨ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه

  سال قبل از نظر تعداد ١٠ درصد و از نظر ارزش ١٩ درصد افزايش يافت.“ همچنين ايلنا، در پايان آذرماه امسال، خاطرنشان

  ساخته بود: ”معاون امور صنايع و اقتصادی وزير صنعت، معدن و تجارت گفت، در مدت ٧ ماهه نخست سال جاری حدود ۴٠

  درصد کاهش توليد داشتيم ... توليد خودرو در کشور ۴٠ درصد کاهش پيدا کرده است.“

  اين گزارشها نشانگر اين واقعيت است که، به رغم تحريم های مداخله جويانه که زندگی اکثر مردم کشور را زير تأثير ويرانگر خود

  قرار داده و در برخی زمينه ها نظير دار و سبب به خطر افتادن جان ميليونها ايرانی گرديده است، سرمايه بزرگ تجاری که نفوذ

  سياسی آن در رژيم ولايتفقيه انکارناپذير است، کماکان به واردات اجناس لوکس و غيرضروری با بودنِ تحريمها، ادامه میدهد و

  سودهايی کلان به جيب میزند.

  واردات آدامس[!]، خودروهای لوکس، وسايل آرايشی، و از اين قبيل، در کنار قلم هايی مانند محصولات کشاورزی، پوشاک، و

  مبلمان، نه تنها ادامه يافتهاند، بلکه در سايه تحريمها گسترده تر نيز شده اند، و نابودی توليد داخلی و ورشکستگی صنعتگران کشور

  را باعث گرديده اند.

  در اين زمينه روزنامه دنيای اقتصاد، ٢٧ دیماه، گزارش داد: ”رييس شورای ملی مبلمان و دکوراسيون ايران با تاکيد بر اينکه در

  صورت حمايت دولت، نيازی به مبلمان خارجی ... نداريم. در سالهای اخير حدود هزار ميليون دلار واردات مبلمان و صنايع

  وابسته داشته ايم که اين موضوع برای توليدات داخلی اين حوزه تهديدآميز است.“

  واردات سيل آسا و بنيانکن و تحريمهای امپرياليستی، در کنارِ سياستهای اقتصادی- اجتماعی رژيم ولايت فقيه، عامل تخريب،

  ناتوانی، و نابودی بنيه توليدی کشور به شمار می آيند. به رغم تحريم های ويرانگر، کماکان ميليونها دلار از درآمدهای ارزی صرف

  واردات غيرضروری، لوکس، و تجملاتی میشود که فقط و فقط در خدمت منافع لايه يی متمول و کوچک، سودجو، و ضدملی در

  کشور است.

  9 بهمن ماه 1391

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click