click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض ها و روشنگری های دانشجویان دانشگاه صنعتی تهران

  شما بزرگترين خادم آمريكا و اسرائيل هستيد، شما آنها را دشمن كرديد كه مردم را در كشور سركوب كنيد و آنها هم شما را دشمن كردند تا تمام خاورميانه را اسلحه بپوشد، شماها لولوی آنها و آنها لولوی شما هستيد

  به گزارش منابع دانشجويی، سخنرانی مدير مسئول روزنامه تحت شهيد امر رهبر جمهوری اسلامی عليه جنبش سبز، که در دانشگاه صنعتی تهران برگزار شد، با واکنش شديد دانشجويان روبرو گرديد، که عباسپور

  در جريان اين مراسم، چندين دانشجو تصاوير زندانيان سياسی را بالا گرفته و همزمان يکی از دانشجويان دختر نيز پلاکاردی را در دست داشته که در آن نوشته شده بود: "کيهان، رسانه فاشيست."

  حسين شريعتمداری، مدير مسئول روزنامه ، دانشجو نيوز به گزارش حکومتی کيهان که به دعوت بسيج دانشجويی در دانشگاه شهيد عباسپور تبين روز دانشجو و 16 آذرماه حضور پيدا کرده بود، تا در ارتباط با

  سخنرانی کند، با اعتراض دانشجويان اين دانشگاه مواجه شد.

  بر اساس اين گزارش، دانشجويان معترض حاضر در اين مراسم با در دست داشتن تصاوير زندانيان سياسی چون؛ احمد زيدآبادی، مصطفی تاجزاده، نسرين ستوده، مجيد توکلی و... و همچنين با حمل برخی از پلاکاردهای حاوی شعارهای اعتراضی، به حسين شريعتمداری اعتراض نموده که اين امر موجب عصبانيت و استفاده ازالفاظ توهين آميز از سوی وی در ارتباط با اين دانشجويان شده بود.

  خبرگزاری حکومتی "دانشجو"، نزديک به دانشجويان بسيجی و حامی حکومت ايران نيز که به پوشش اين سخنرانی پرداخته بود، اين اقدام اعتراضی دانشجويان را توهين به شريعتمداری ارزيابی کرده است.

  بر اساس اين گزارش، در جريان اين مراسم، يکی از دانشجويان دختر دانشگاه شهيد عباسپور که در فاصله نزديکی با حسين شريعتمداری نشسته بود، پلاکاردی را خطاب به وی بالاگرفت که روی آن نوشته شده بود: "کيهان؛ رسانه فاشيست"، که اين اقدام دانشجوی معترض با عصبانيت شريعتمداری روبرو کف و سوت زدن برای و راديو اسراييل شده و وی را مجبور ساخت تا به تکرار ادعای ساير نيروهای حکومتی پرداخته و اين اقدام را تعبير بنامد. نتانياهو خطاب به دانشجويان گفت: "شما كه به طور قطع معترضان عاشورای ٨٨ به امام حسين توهين کرده اند شريعتمداری در اين مراسم با ادعای اينکه مثل آن اشخاصی نيستيد كه عاشورای دو سال پيش به ساحت اباعبدالله توهين كردند؛ چون اگر خودتان هم بگوييد هستيد، من می گوييم نيستيد چون به چهرهتان نمی آيد."

  در اين هنگام يکی از دانشجويان با صدای بلند خطاب به شريعتمداری گفت: "ما مثل شما نيستيم؛ چون باتوم نداريم."

  در ادامه حسين شريعتمداری دانشجويان سوال کننده و ساير دانشجويان معترض را متهم به آدم کشی با "قمه" و "بلوک سيمانی" کرد و مدعی شد که "بلوك

  سيمانی بر سر بسيجی می اندازيد."

  مديرمسئول روزنامه حکومتی كيهان در واکنش ديگری به اعتراض دانشجويان، با ادعای آنکه "هزاران نشريه از آمريكا و اسرائيل حاميتان هستند و از

  شما دفاع می كنند" ادعا کرد: "اگر بچه حزب اللهیها اين حرف را بزنند، حق دارند؛ تا يك سايت راه اندازی می كنند سايتشان را هك می كنند."

  وی در بخشی ديگر از سخنانش، تسخير سفارت بريتانيا از سوی لباس شخصی ها را "قابل پيش بينی" دانسته و آن را ناشی از "حق طلبی و غيرت دينی و

  اسلامی بود كه پسنديده و معقول" ارزيابی نمود.

  مديرمسئول روزنامه كيهان همچنين به راه اندازی سفارت مجازی در ايران نيز اشاره نموده و آن را "کاسه ليسی" برای اصلاح طلبان دانسته و در ارتباط

  با تعبير اصلاح طلبان از اين سفارت مجازی گفت: "تعبيرشان اين است كه خانم كلينتون يك شيشه مربا را گذاشته و می گويد يا شيشه را ليس بزنيد يا نانتان

  را به شيشه مربا بماليد؛ البته به نظر من كار بدی نيست چون كار آنها كاسه ليسی است حالا به جای كاسه، شيشه ليس بزنند."

  در حالی که شريعتمداری در جريان سخنرانی اش چندين بار با بهره گيری از ادبيات نامتعارف و زننده، به برخی از دانشجويان و گروهای سياسی منتقد

  توهين کرده بود، در بخشی از سخنانش در ارتباط با اصلاح طلبان، اضافه کرد: "در اين باره تعابير ديگری هم وجود دارد كه خيلی زشت است و من در

  چنين محفلی از اسم بردن آنها خودداری می كنم، اما همين حياست كه بی حياها را پررو می كند."

  در بخش ديگری از سخنرانی وی، يکی از دانشجويان اين دانشگاه گفت "شما(شريعت مداری) به عنوان مديرمسئول روزنامه پرتيراژ كيهان، به خاطر افكار

  و قلم متعصبانه و متحجرانه كه در اغلب مسائل بروز و ظهور دارد، برای قشر جوان غير قابل پسند هستيد و مخاطبی در قشر جوان امروز نداريد."

  اين دانشجو همچنين خطاب به شريعتمداری گفت: "شما وقتی می خواهيد صحبت كنيد سريعاً پشت دشمن پنهان می شويد، ما در اين مملكت اگر مشكلی

  داشته باشيم خودمان می توانيم حل كنيم، لازم نيست با اين لفظ صحبت كردن از آمريكا و اسرائيل و خانم كلينتون و نتانياهو جواب سوالات ما را بدهيد."

  در ادامه اين دانشجو خطاب به شريعتمداری گفت: "شما می توانيد چند دقيقه بدون حرف زدن از اسرائيل و آمريكا صحبت كنيد؟"

  شريعتمداری در پاسخ به اين دانشجو بار ديگر به اصلاح طلبان اشاره نموده و آنها را "متحجرترين افراد" خواند.

  شريعتمداری که از انتقادات و اعتراضات دانشجويان به شدت برافروخته بود خطاب به دانشجويان گفت: "من هم مثل شما دانشجو بودم، اما در آن زمان

  كسی جرات نمی كرد كه مثلا 16 آذر را به نفع آمريكا مصادره كند. فاشيست يعنی كسی كه جنايات آمريكا و اسرائيل را می بيند و از آن حمايت می كند

  يعنی اصلاح طلبان."

  با وجود اينکه شريعت مداری بارها در اين مراسم به دانشجويان توهين نموده و پاسخی برای انتقادات دانشجويان نداشته است، اين مراسم را "منطقی" و

  همراه با نماينده بسيج ادعا کرد که "اصلاح طلبان" از حضور در آن و مناظره با شريعتمداری خودداری کرده و "فرار" کرده اند.

  ياد کرد و مدعی شد: "شعارها وتشكيل كميته صيانت از آرا" فتنه ٨٨ وی در بخش ديگری از سخنان اش بارديگر از اعتراضات دو سال پيش بعنوان

  حرف جين شارپ است.

  مدير مسئول روزنامه كيهان در ادامه از حذف اصلاح طلبان استقبال نموده و گفت: "مگر منافقين حذف شدند نظام تك قطبی شد كه اين طيف از اصلاح

  طلبان كه متاسفانه زياد هم هستند، اگر حذف شوند نظام تك قطبی شود، البته اصلاح طلبان زياد نيستند، آن طيف زياد است يعنی زيادی است."

  دانشجوی ديگری با طرح سوال خود گفت: "شما گفتيد برای اسلام كار می كنيد، اما اگر ما زندگی ائمه و امام حسين را ببنيم كه چطور برای اسلام كار

  كردند، بايد بگوييم ما برای اسلام كاری نكرديم از طرف ديگر گفتيد بسيجی تكه تكه می شود تا ما راحت زندگی كنيم درست است اما تمام بسيجی ها يا

  شهيد شدند و يا در بيمارستان ساسان و آسايشگاه ثارالله هستند نه در خيابان ها."

  شريعتمداری در پاسخ به اين دانشجو اين سوال را نيز در راستای حمايت از امريکا و اسراييل ارزيابی کرد وگفت: "شما با اين حرف می خواهيد به آمريكا

  و اسرائيل دلداری دهيد كه بسيجی وجود ندارد!"

  اين دانشجو در ادامه سوال خود گفت: نظر شما راجع به دين زدگی كه در مردم و جامعه رخ داده چيست؟ و چرا ما بايد كار خود را به اسلام بچسبانيم كه

  منتقد ما منتقد اسلام شود.

  در بخش ديگری از اين سخنرانی يکی از دانشجويان پشت تريبون قرار گرفت و گفت: "من آقای شريعتمداری را در حدی نمی بينم كه از او سوال كنم او

  را يك دروغگو می دانم، او را حتی سركرده آمريكا و اسرائيل هم نمی دانم."

  دانشجوی ديگری سوال كرد: "برخی مطالبی كه در روزنامه كيهان مطرح می كنيد مشابه يك حكم دادگاهی است و نياز دارد كه طرفين بيايند و قضيه ثابت

  شود، لطفا بفرماييد چطور شما به خودتان اجازه می دهيد كه چنين حكم هايی در روزنامه خودتان صادر كنيد."

  شريعتمداری در پاسخ به اين سوالات با ادعای اينکه "به صراحت می گويم گزارش هايی را كه ما داريم وزارت اطلاعات هم ندارد." اضافه نمود: "همه جا

  بچه های بسيجی هستند و گزارش های خود را به ما می دهند ."

  وی ادامه داد: "خاتمی می گويد من با جرج سوروس ديدار نكردم، ما می دانيم كه دو بار با او ديدار كردی و دفعه دوم هم خيلی ناراحت شدی و گفتی اگر

  لو برود خيلی بد است."

  مدير مسئول روزنامه كيهان همچنين ادعا کرد: "دولت اصلاحات قصد داشت 400 هزار دلار به يكی از فيلمسازان معروف بدهد كه يك شبكه ماهوارهای

  راه بياندازد ما باخبر شديم و گفتيم كه چنين چيزی مطرح است كه آقای خاتمی تكذيب كرد؛ نامهاش را يكی از بچهها برای ما آورده بود ولی به خاطر اينكه

  خاتمی رئيس جمهور بود آن را پاك كرديم اما بعد كه ديديم خودشان هم می گويند دروغ است آن را چاپ كرديم."

  شريعتمداری همچنين خطاب به اعتراض دانشجويانی كه در سالن وجود داشت، گفت: "من خوشحالم كه از من ناراحت هستيد، خانم شيرين عبادی هشت

  وكيل داشت كه دو نفر آنها خانم بودند بنابراين حرمت خانمها را نگه داريد، هر چه ما گفتيم و استناد كرديم به حرفهای خودشان بود."

  در بخش انتهايی اين سخنرانی يک دانشجوی معترض ديگر خطاب به دانشجويان و شريعتمداری گفت : "متاسفم برای دانشگاه و دانشجويی كه سخنران و

  سخنگوهايش حسين بازجو هستند، يك عمر است روزنامه در دست توست."

  شريعتمداری نيز در پاسخ به اين دانشجو گفت: "من بازجو نبودم ولی افتخار می كنم در نظام جمهوری اسلامی چنين كاری بكنم متاسفم از اينكه ثواب

  بازجويی در نظام جمهوری اسلامی و جمع كردن كثافتها از جمعيت در اعمالم ثبت نشده است."

  دانشجويی ديگری با طرح سوال خود خطاب به شريعت مداری گفت: "در عاشورا كسی كه نامسلمان بود و خون ريخت و از روی پل مردم را به پايين

  پرتاب كرد و با ماشين از روی آنها رد شد، وجود داشت، شما بزرگترين خادم آمريكا و اسرائيل هستيد، شما آنها را دشمن كرديد كه مردم را در كشور

  سركوب كنيد و آنها هم شما را دشمن كردند تا تمام خاورميانه را اسلحه بپوشد، شماها لولوی آنها و آنها لولوی شما هستيد."

  گفتنی است در انتهای اين مراسم دانشجويان دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور، تصوير "مجيد توکلی" را در مقابل صورت شريعتمداری گرفتند.

  در پی برگزاری اين برنامه، خبرها از اين دانشگاه حاکی از آن است که بسيج دانشجويی قصد دارد از انجمن اسلامی اين دانشگاه که قانونی بوده و قبلا نيز

  يک بار تعليق شده شکايت نمايد.

  تاريخ انتشار: ٢۵ آذر ١٣٩٠

  جرس

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click