click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  دانشجويان دانشگاه مازندران، پس از تجمع صنفی امروز بازداشت شدند

  در پی تجمع صنفی دانشجويان دانشگاه مازندران در اعتراض به اهمال مسئولين دانشگاه و درگذشت منصور فيروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد، چهار تن از دانشجويان اين دانشگاه بازداشت شدند.

  به گزارش دانشجونيوز، ابولفضل گرمابی، راستين اعلمی، پوريا خالقی و مبين رستميان دانشجويان بازداشتی می باشند.

  به گزارش منابع دانشجويی در بابلسر در اواخر هفته ی گذشته، منصور فيروزی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، که ساکن خوابگاه نيز بوده دچار تشنج می شود. اما با وجود اطلاع رسانی

  سريع دوستان وی به بيمارستان دانشگاه، از اقدام سريع برای بهبود حال وی خودداری می شود و مقامات مسئول حال وی را رضايت بخش توصيف می کنند.

  اين دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران شنبه بعدازظهر در ميان بهت و حيرت دوستان وخانواده اش درگذشت و بسياری از دانشجويان ساکن خوابگاه مسئولين دانشگاه را در اين اتفاق مقصر

  می دانند.

  به همين منظور امروز دوم خرداد، تجمعی در مقابل دانشکده ی انسانی در اعتراض به کوتاهی مسئولين دانشگاه برگزار شد و تا اين لحظه چهار تن از دانشجويان به نام های ابولفضل گرمابی، راستين

  اعلمی، پوريا خالقی و مبين رستميان بازداشت شده اند.

  قابل ذکر است بيش از پنج نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران روز گذشته به دانشگاه ممنوع الورود شده و چندين نفر نيز به حراست و نهادهای امنيتی احضار شده اند

  دانشجو نیوز / سه شنبه، ٢ خرداد، ١٣٩١

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click