click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض دانشجويان به تک جنسيتی شدن برخی رشته ها در دانشگاه بوعلی سينا همدان

  دانشجويان كارشناسی رشته زمينشناسی در دانشگاه بوعلی سينا همدان با تجمع در مقابل ساختمان مركزی اين دانشگاه نسبت به اعمال سياست های پذيرش تک جنسيتی دانشجويان اعتراض کردند.

  به گزارش دانشجونيوز، در سال آينده رشته های زمين شناسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تنها برای دانشجويان پسر ارائه خواهد شد.

  محمدعلی زلفی گل، رييس دانشگاه بوعلی سينا، در گفتگو با خبرگزاری ايسنا در مورد هدف از اجرای اين طرح گفته است "به منظور تكريم جنسيتی و با توجه به اينكه ماهيت بعضی رشته ها به جنسيت ارتباط دارد، دانشگاه بوعلیسينا در برخی رشتهها اقدام به پذيرش دانشجو به صورت صرفاً دختر يا صرفاً پسر در مقطع كارشناسی و كارشناسیارشد كرده است."

  کدام رشته ها تک جنسيتی شده اند

  رييس دانشگاه بوعلی سينا گفته است که برای سال آينده در رشته هايی مانند باستانشناسی، زمينشناسی، علوم دامی و ماشينآلات كشاوزری که حالت ميدانی دارند، در دانشگاه فنی تويسركان در رشته مهندسی صنايع و در دانشكده مديريت و حسابداری رزن در رشته حسابداری تنها دانشجويان پسر پذيرفته می شوند.

  همچنين در رشته هايی مانند زبان فرانسه و صنايع غذايی که پيش از اين بيش از ٨٠ درصد دانشجويان دختر بوده اند، در مجتمع آموزش عالی نهاوند در مهندسی صنايع و در گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سينا تنها دختران پذيرش خواهند شد.

  اعتراض مدير گروه رشته زمين شناسی به تک جنسيتی کردن پذيرش دانشجويان

  در حالی که دانشجويان كارشناسی رشته زمينشناسی در دانشگاه بوعلی سينا همدان در مقابل ساختمان مركزی اين دانشگاه تجمع کرده بودند، مدير گروه رشته زمين شناسی نيز با حضور در جمع دانشجويان نسبت به پذيرش تک جنسيتی دانشجويان در اين رشته اعتراض کرد.

  به گزارش ايسنا آقای محسنی خطاب به رييس دانشگاه گفته است با توجه به اينكه دختران در اموری مانند انجام كارهای آزمايشگاهی رشته زمين شناسی بهتر عمل ميكنند و همچنين در تحصيلات تکميلی حضور فعال تری دارند، درخواست ميكنم اين تصميم لغو شود.

  محمدعلی زلفی گل نيز در پاسخ به اين اظهارات گفته که برای امسال تغيير در نحوه پذيرش دانشجويان ديگر امکان پذير نيست.

  بر اساس اين تصميم، دانشجويان دختر رشته زمين شناسی ديگر قادر به ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد در اين دانشگاه برای سال آينده نخواهند بود.

  دانشجو نیوز / يکشنبه، ٣١ ارديبهشت، ١٣٩١

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click