click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع ۵ روزه ی دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت

  خبرگزاری هرانا -در پی برگزاری آزمون علوم پايه و پيشکارورزی برای

  دانشجويان علوم پزشکی، تعداد کثيری از دانشجويان علوم پايه در مقابل

  وزارت بهداشت به مدت پنج روز است که اقدام به برپايی تجمع اغتراضی

  مینمايند.

  هفته گذشته آزمون علوم پايه و پيشکارورزی برای دانشجويان علوم پزشکی

  برگزار شد که اعتراض عدهای را در مورد سوالات و کف نمره قبولی به

  دنبال داشت.

  به گزارش فارس، آزمون پيشکارورزی و علوم پايه هفته گذشته طبق روال هر سال برای دانشجويان پزشکی

  برگزار شد. پس از اتمام آزمون، گروهی از دانشجويان به نحوه تنظيم سوالات، غلط بودن برخی از آنها و

  افزايش کف نمره از ٧٠ به صد معترض شدند. اعتراض به آنجا رسيد که پنج روز است مقابل وزارت

  بهداشت تجمع میکنند.

  پيش از اين در شهريور ماه، رييس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراض برخی

  از دانشجويان علوم پزشکی به سختی سوالات آزمونهای علومپايه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و

  پيشکارورزی و درنظرگرفتن حدنصاب ۵٠ درصد برای قبولی، گفته بود: اعتراض اين دانشجويان مبنای

  علمی ندارد

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click