click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد

  از ماهشهر تا شيراز، از قزوين تا تهران: کارگران با گام هاي استوار رو به پيش

  گزارش یکم

  اعتصاب پرصلابت بيش از ده هزار کارگر شرکت های پيمانکاری مجتمع های پتروشيمی

  منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر وارد هشتمين روز خود شد.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتصاب بيش از ده هزار کارگر شرکتهای پيمانکاری مجتمع های

  پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر که از روز بيستم فروردين ماه جاری آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

  روز پنج شنبه ٢۵ فروردين ماه عليرغم گرد و غبار در منطقه، کارگران روزکار مجتمع پتروشيمی بندر امام در محل کار خود در

  حال اعتصاب بودند و ساعت ١٢ ظهر طبق معمول روزهای گذشته با راهپيمائی در گرداگرد ميدان مقابل دفتر مرکزی مجتمع و

  سر دادن شعار به منازل خود رفتند و کارگران شيفتها طی دو روز تعطيل پنج شنبه و جمعه در محل کار خود حاضر شدند اما کار

  نکردند.

  روز جمعه مشاور مدير عامل مجتمع پتروشيمی بندر امام از فرصت نبود کارگران روز کار استفاده کرده و با همراهی رئيس

  حراست و چند تن ديگر از مسئولين پتروشيمی با گردش در واحدهای مختلف تلاش کرد با دادن وعده و وعيد کارگران شيفت ها را

  راضی به شکستن اعتصاب کند، اما موفق به اينکار نشد.

  بنا بر اين گزارش روز شنبه ٢٧ فروردين ماه طبق معمول روزهای گذشته کارگران در محل کار خود حاضر شدند و ضمن تداوم

  اعتصاب دست به تجمع و راهپيمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند. در تجمع روز شنبه کارگران پيمانکاری های مجتمع

  پتروشيمی بندر امام، کارگران شيفت ها نيز حضور پيدا کرده بودند و تعداد کارگران تجمع کننده بيش از دو هزار و پانصد نفر بود.

  رئيس حراست و چند تن ديگر از مسئولين پتروشيمی با حضور در تجمع کارگران و دادن وعده تلاش کردند با ايجاد تفرقه در ميان

  کارگران آنان را وادار به پايان دادن به تجمع و شکستن اعتصاب کنند اما با مقاومت متحدانه و اصرار کارگران مبنی بر تحقق

  خواستهايشان مواجه شدند.

  در تجمع روز گذشته، کارگران با سر دادن شعار "حی الا خير العمل رئيس جمهور مرد عمل" خواهان تحقق مصوبه هيئت وزيران

  در سال ٨۴ مبنی بر بر چيده شدن شرکتهای پيمانکاری شدند. ديگر شعارهای کارگران عبارت بودند از: پيمانکار نميخواهيم

  نميخواهيم – پيمانکار غارتگر بيت المال – وعده ما فردا وعده ما فردا- ظريف کار ظريف کار پيمانکار نميخواهيم.

  روز شنبه اعتصاب و تجمع و راهپيمائی کارگران در ساير مجتمع های پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر نيز در جريان

  بود و بيش از ده هزار نفر از کارگران اين منطقه اقتصادی همچنان به اعتصاب و تجمعات خود ادامه دادند.

  بر اساس گزارشهای درياقتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، با تداوم اعتصاب کارگران شرکتهای پيمانکاری در مجتمع

  پتروشيمی امام و عليرغم فشاری که بر کارگران رسمی جهت جلوگيری از توقف توليد در واحدهای مختلف وارد کرده اند طی هفته

  گذشته و پس از گذشت سه روز از اعتصاب بتدريج واحدهای مختلفی از سرويس خارج شده اند که از جمله اين واحد ها ميتوان از

  .واحدهای: پی وی سی – ال دی – اچ دی – بی دی اس ار و در مجتمع کيميا از واحد سلروم وی سی نام برد

  برگرفته از اتحادیه آزاد کارگران ایران

   

  گزارش دوم

  در دهمين روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام، آنان يک گام مهم بسوی موفقيت و پيروزی نزديک شدند.

  بنا به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، امروز ٢٩ فروردين ماه کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در

  دهمين روز اعتصاب خود و مطابق معمول روزهای گذشته از ساعت ٨.٣٠ صبح در مقابل دفتر مرکزی

  شرکت دست به تجمع زند.بنا بر اين گزارش با شروع تجمع کارگران، نماينده ماهشهر به همراه ظريف کار مديرعامل شرکت در

  ميان کارگران حاضر شدند و ابتدا تلاش کردند به هر طريقی شده کارگران را به پايان دادن به اعتصاب ترغيب کنند

   اما با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواست هايشان مواجه شدند و در ادامه اعلام کردند اجر ای مصوبه برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری حق کارگران است

  و اين مصوبه قطعا به اجرا در خواهد آمد، آن ها گفتند در طول روزهای گذشته پيگيری های لازم با وزير نفت در اينباره

  صورت گرفته و مشکلی برای اجرای اين مصوبه وجود ندارد اما اين مصوبه برای اجرا نياز به تهيه دستورالعل دارد و زمان

  ميبرد. کارگران نيز متقابلا خواهان تضمين کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقيم و برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری

  شدند.

  در ادامه اين مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمين کتبی اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری موافقت به عمل

  آمد و قرار شد کارگران هر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشيمی بندر امام شامل: کيميا- آب نيرو- فراورش- بس کاران و

  خوارزمی، هر کدام پنج نفر را که مجموعا ٢۵ نماينده کارگر ميشود انتخاب کنند و يک کارگروه تشکيل بدهند تا با مديريت

  پتروشيمی و مسئولين اداری آن و با حضور نماينده ماهشهر جلسه ای را برای چگونگی پيشبرد خواست کارگران برگزار کنند و

  تصميات حاصل اين جلسه را کتبا به کارگران ابلاغ کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود پايان دهند و در

  غير اينصورت به اعتصاب خود ادامه دهند.

  بر اساس آخرين گزارشها اتحاديه آزاد کارگران ايران، امروز کارگران نماينده های خود را انتخاب کردند و قرار است فردا اولين

  جلسه نماينده های کارگران با مديريت پتروشيمی در حضور نماينده ماهشهر برگزار شود. بر اساس توافق صورت گرفته و تاکيد

  کارگران، فردا در زمان برگزار ی جلسه نماينده های کارگران با مديريت پتروشيمی، آنان به اعتصاب و تجمع خود در مقابل دفتر

  مرکزی شرکت ادامه خواهند داد تا پس از پايان جلسه توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابلاغ شود تا در صورت پذيرفته

  شدن اين توافقات از سوی کارگران، آنان به اعتصاب خود پايان دهند و چنانچه کارگران موافقت نکردند با اعلام نقطه نظرات خود

  به اعتصاب و تجمع خود ادامه دهند تا جلسات ديگری برگزار شود.

  از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری زمان خواهد برد بنا بر تاکيد کارگران و

  موافقت مديريت پتروشيمی قرار شده است کارگران پيمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد قرارداد مستقيم با پتروشيمی از تمامی

  مزايای پرسنل رسمی اين شرکت که شامل ٢۵ الی ٣٧ آيتم است برخوردار شوند. برخی از اين آيتم ها که تاکنون کارگران

  شرکتهای پيمانکاری از آن محروم بوده اند عبارتند از: پاداش توليد، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محروميت از

  تسهيلات زندگی، بدی آب و هوا و برخی امتيازات ديگر از قبيل دوری راه، بعد مسافت و غيره

  مديريت پتروشيمی اعلام کرده است تحقق اين امتيازات يک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع پتروشيمی است و خودمان

  راسا در اين مورد اقدام خواهد کرد و نيازی به پروسه زمانی ندارد.

  بنابر اين گزارش در شب نهمين روز اعتصاب قدرتمند کارگران پيمانکاريهای مجتمع پتروشيمی بندر امام پرسنل حراست با گردش

  در قسمتهای مختلف اين مجتمع بويژه در قسمت بسته بندی کارگران را تهديد به گرفتن کارت های ساعت و اخراج کردند اما با

  مقاومت و پافشاری متحدانه کارگران برای رسيدن به مطالبات شان مواجه شدند.

  بنا بر گزارش ديگری کارگران شرکتهای پيمانکاری مجتمع پتروشيمی اميرکبير نيز که ديروزصبح با خانواده های خود در مقابل

  درب کارخانه تجمع کرده بودند،امروز با انتخاب ۶ نماينده وارد مذاکره با کارفرما شدند. لازم بذکراست اين پتروشيمی در سالها

  قبل از مالکيت دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.

  حمايت های کارگری

  همزمان با ادامه ی اعتصاب کارگران مجتمع های پتروشيمی در ماهشهر، موج حمايت های کارگری از اعتصاب کارگران رو

  به افزايش است.

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با انتشار اطلاعيه ای از اعتصاب کارگران ماه شهر حمايت کرده اند.

  به گزارش سايت سنديکا در اين اطلاعيه آمده است:

  از خواست بر حق کارگران شرکتهای پيمانکاری منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر حمايت ميکنيم

  هزاران کارگر شرکتهای پيمانکاری مجمتع های پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبه سال ١٣٨۴ هيئت

  وزيران خواهان برچيده شده شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی هستند و به دليل عدم اجرای اين مصوبه

  دست به اعتصاب زده اند.

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمايت از اعتصاب بر حق اين کارگران خواهان تحقق فوری

  خواستهای آنان و بر چيده شدن قراردادهای موقت و سفيد امضا و شرکتهای پيمانکاری در همه مراکز صنعتی و توليدی و خدماتی

  و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی کارگران با کارفرمايان است.

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  حمايت کارگران فلزکارمکانيک از اعتصاب کارگران پتروشيمی منطقه ماهشهر

  کارگران فلزکار مکانيک نيز با انتشار اطلاعيه ی کوتاهی از اين اعتصاب حمايت کرده اند:

  اعتصاب کارگران پتروشيمی امام خمينی، بوعلی، اروند، امير کبير، خوزستان ، فجر و شيميايی رازی مورد حمايت کارگران

  فلزکار مکانيک است.

  خواست اين کارگران مبنی بر برچيده شدن شرکت های پيمان کاری( برده داری نوين) و قراردادهای موقت و سفيد امضا و

  همچنين انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ايران است. ما کارگران فلزکار مکانيک نيز حمايت و پشتيبانی

  خود را از اين مطالبات اعلام کرده و آنرا از اصول ابتدايی روابط بين کارگر و کارفرما ميدانيم. اميد است اين کارگران نيز

  همچون کارگران سرافراز پتروشيمی تبريز اعتصاب خود را با موفقيت به پايان برسانند.

  کارگران فلز کار مکانيک / برگرفته از اخبار روز

   

  گزارش سوم

  جمعی از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ايران

  در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت در مورد اين واحد صنعتی، در

  شيراز راهپيمائی کردند.

  بيش از ١٠٠ نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ايران در اعتراض به

  تأخير در اجرای مصوبات هيأت دولت، در حدفاصل ساختمان استانداری فارس

  تا سازمان صنايع و معادن اين استان راهپيمايی کردند.

  به گزارش ايسنا، راهپيمايان با شعار "زندگی، معيشت حق مسلم ماست"، "مصوبات دولت اجرا بايد گردد" و

  ٢٠ ماه حقوق کارگر پرداخت بايد گردد" خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات "

  معوقات کارگران شدند.

  به بانک ملی را محکوم ITI اين کارگران همچنين با حمل پلاکاردهايی واگذاری واحد صنعتی مخابراتی

  کردند.

  جعفر قادری نماينده شيراز نيز با ابلاغ تذکری خطاب به احمدی نژاد نوشت: "علی رغم مصوبه سفر سوم

  شيراز برای جبران بخشی از کسرهای ITI دولت در فارس بر پرداخت کمک ١۵ ميليارد تومانی به کارخانه

  اين واحد توليدی، متأسفانه در پيچ و خم اداری وزارتخانههای دولتی اين مصوبه هنوز اجرائی نشده است. با

  عنايت به اينکه فشارهای روحی و روانی زيادی متوجه پرسنل اين مجموعه است و کارکنان خدوم اين

  مجموعه در طرحها و پروژههای توليدی زيادی مشارکت داشته و بخش عمدهای از نيازهای کشور توسط اين

  واحد توليدی تأمين شده است، دستور حضرتعالی برای عمل به مصوبات دولت مايه امتنان است."

  جعفر قادری همچنين به همراه ۵ نماينده ديگر استان فارس به وزرای صنايع و معادن، ارتباطات و فناوری

  اطلاعات در مورد اجرای مصوبات دولت تذکر داده و خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت شدند.

  شرکت مخابراتی راه دور ايران از ٢٠ ماه قبل تا کنون و پس از واگذاری به بخش خصوصی به دليل

  مشکلات مالی دچار بحران شده و کارگران اين واحد صنعتی بحرانی بارها برای دريافت مطالبات خود در

  شيراز و تهران تجمع اعتراض آميز برگزار کردهاند.

  برگرفته از هرانا

   

  گزارش چهارم

  كاركنان شركت "ناز نخ قزوين" با تجمع در مقابل مجلس

  برای دومين روز متوالی نسبت به عدم دريافت حقوق خود اعتراض كردند.

  به گزارش خبرنگار پارلمانی فارس، تعدادي از كاركنان شركت ريسندگي و

  بافندگي "ناز نخ" قزوين صبح امروز (دوشنبه) با تجمع در مقابل مجلس از قوه

  مقننه و مجريه خواستند كه حقوقشان را از شركت "ناز نخ " قزوين مطالبه

  كنند.

  يكي از تجمع كنندگان در اين باره گفت كه ما چهارده ماه است هيچ حقوقي از

  شركت "ناز نخ قزوين" دريافت نكردهايم و تمام شكايتهاي ما به اداره بيمه بي نتيجه مانده است.

  بر اساس اين گزارش، تعداد تجمع كنندگان حدود صد نفر است.

  برگرفته از هرانا

   

  گزارش پنجم

  کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر که ١۶ ماه است

  حقوقی دريافت نکرده اند، در اعتراض به اين امر در مقابل فرمانداری ابهر

  دست به تجمع زدند.

  به گزارش اعتدال، ٢٠٠ نفر از کارگران اين شرکت در تجمعی، در مقابل

  فرمانداری ابهر بر پرداخت ١۶ ماه حقوق و ٢ عيدی عقب افتاده خود اصرار

  کردند.

  يکی از کارگران معترض در اين باره گفت: از حدود ٧ ماه پيش با مراجعه

  فرمانداری، استانداری زنجان، دادگاه و دفتر نماينده مردم ابهر و خرمدره خواسته خود را مطرح کرده ايم اما

  تا امروز جواب قانع کننده ای دريافت نکرده ايم.

  يکی ديگر از آنان افزود: چند ماه پيش اداره کار شهرستان ابهر حکم به پرداخت حقوق معوقه کارگران اين

  شرکت داد، اما تاکنون اين حکم اجرا نشده است.

  در پی اين تجمع، نمايندگان کارگران به همراه نمايندگان دادگستری و معاون فرماندار ابهر تشکيل جلسه دادند

  و مقرر شد اين موضوع از طريق دادگستری استان پيگيری شود.

  جليلی مدير سياسی امنيتی فرمانداری ابهر در اين زمينه گفت: قرار بود شرکت ذوب و فلزات ابهر برای

  پرداخت حقوق معوقه کارگران خود ٢ ميليارد تومان تسهيلات بانکی دريافت کند.

  وی افزود: اين شرکت به علت ناتوانی در تامين وثيقه و همچنين سفته برای سپردن به بانک، تاکنون موفق به

  دريافت تسهيلات بانکی نشده است.

  به گفته جليلی قرار است در صورت پرداخت نشدن تسهيلات، با حکم دادگستری اموال شرکت فروخته شود.

  وی گفت: کارگران اين شرکت حدود ١۶ ماه است که از بيمه بيکاری استفاده می کنند.

  کارخانه ذوب و فلزات ابهر که در زمينه توليد قطعات ماشين آلات و ريخته گری از سال ٧٣ فعال است، به

  علت تغييرات متعدد اعضای هيات مديره و مسائل مالی از ٢ سال پيش با مشکلات مالی مواجه شده است و

  همچنين شماری از کارگران اين شرکت در اسفند ماه سال گذشته، با اعلام اينکه بيش از ١٨ ماه است که

  حقوق و مزايا و مطالبات خود را دريافت نکرده اند در مقابل فرمانداری تجمع نموده بودند.

  برگرفته از هرانا

   

  گزارش ششم

  پنج تن از مهندسان مشغول به کار در عسلويه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.

  بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، ۵ مهندس شرکت پتروشيمی جم عسلويه در

  اوايل ماه جاری بازداشت شدند.

  از علت بازداشت اين مهندسان و يا محلی که پس از بازداشت ايشان بدانجا منتقل شدند، اطلاعی در دست نيست.

  شرکت پتروشيمی جم واقع در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس سالانه ١٣٢١٠٠٠ تن اتيلن، توليد می کند. اين پتروشيمی دارای

  واحدهای توليدی الفين، پلی اتيلن سنگين، پلی اتيلن سبک خطی، پلی پروپيلن، اتيلن گلايکول/اتيلن اکسايد و بوتادين میباشد.

  شايان ذکر است که محمد جهرمی وزير کار دولت نهم، با اعلام عسلويه به عنوان منطقه آزاد تجاری، باعث محروميت کارگران

  اين منطقه از حداقلهای موجود در قانون کار و مزايای تامين اجتماعی شد و ايشان را تابع قوانين کارفرمايان کرد.

  تعطيلی واحدها و بحران صنايع در عسلويه، پيشتر باعث اخراج ۵٢ هزار کارگر در اين بخش عظيم صنعتی کشور شده بود.

  برگرفته از اخبار روز

   

  گزارش هفتم

  اين کارخانه متعلق به بخش خصوصی و کارفرمای آن فردی اطلاعاتی به نام مهدی حاج ميری است. وی متولد ١٣۵٣ فرزند

  حاج ميری دلال و صادرکننده بزرگ برنج در قزوين است. برادر وی سعيد حاج ميری تهيه کننده تلويزيونی است. مهدی حاج

  ميری در دوران دولت اصلاح طلبان توانست با گرفتن وام های کلان از بانک های دولتی و خصوصی و نپرداختن آن ها به ثروت

  هنگفتی برسد. وی جزء ٨٩ نفر بدهکاران کلان بانک های ايران با ميلياردها تومان بدهکاری است، همان ٨٩ نفری که هراز

  گاهی دولت سرمايه داری اسلامی برای خالی نبودن عريضه دست به خيمه شب بازی می زند و در مجلس و قوه قضاييه برايشان

  خط و نشان می کشد که ليست شان را منتشر خواهد کرد و سپس قضيه به کلی فراموش می شود.

  توليد کارخانه در زمينه موتور سيکلت های پاژنگ، شهاب و شهباز است. تمامی قطعات از موتور گرفته تا بدنه و پيچ و مهره آن

  از چين وارد شده و در کارخانه مونتاژ می گردد. تعداد کارگران در حال حاضر ٧٠ نفر است و در گذشته ٢۵٠ نفر مشغول به

  کار بودند. تمامی کارگران قرارداد موقت هستند و قرارداد آن ها اغلب ٢ ماهه و ٣ ماهه و ۴ ماهه تمديد می شود و يا با عدم

  تمديد خيلی راحت کارگران را اخراج می کنند. سابقه کاری کارگران از يک سال است تا چهارده سال. کارگران در حدود ۴ ماه

  مطالبات معوقه و پاداش آخر سال ٨٩ را طلبکار هستند. ساعت کار از ٨ صبح الی ۴ بعدازظهر است. کارخانه سرويس اياب و

  ذهاب دارد. در ضمن نهار هم داده می شود، البته از صبحانه خبری نيست.

  تحريم ايران بهانه ای شده است تا کارفرما توليد را پايين آورد و به اخراج کارگران و عدم پرداخت مطالبات کارگران بزند. اما

  روی ديگر سکه اين است که حاج ميری ضدکارگر ميزان توليد را از ١۵٠ دستگاه موتور سيکلت به ٣٠ (سی) دستگاه در حال

  حاضر رسانده و بهانه اش اين است که قبلاً موتور هر دستگاه از موتور سيکلت را ٢۵٠ تا ٣٠٠ هزار تومان خريداری می کرده

  و اکنون بايد برای خريد هر موتور ۵٠٠ هزار تومان پرداخت کند و آن را در بازار به قيمت ۶٠٠ هزار تومان بفروشد که برايش

  مقرون به صرفه نيست. البته کارگران خبر از فاکتور خريد و مبادلات وی ندارند و حاضر به شنيدن دروغهايش نيستند و بر سر

  گرفتن مطالبات معوقه شان پافشاری می کنند. کارگران بارها شکايات متعددی به استانداری و فرمانداری، اداره کار و دفتر اسناد

  قزوين برده و نتيجه نگرفته اند. حتی به بانک نيز مراجعه نموده اند. بانک در جواب به کارگران گفته ما وامی ميلياردی به وی

  داده ايم اما نمی توانيم آن را بعد از يک سال از وی بگيريم. خود ما مستاصل شده ايم. دروغ يا راستش به گردن مسئولان بانک، اما

  دليلشان اين بوده که اين آقا توسط حضرات بالانشين حمايت می شود. گفتنی است که حاج ميری ضدکارگر تا کنون از طريق

  اعمال نفوذ توانسته بيش از صدها ميليارد تومان از بانک های دولتی و خصوصی وام بگيرد. نمونه اش آخرين وام ٣٠ ميلياردی

  وی است. با اين پول ها چه کار می کند؟ معلوم است. با اين پول های کلان در مراکش کارخانه موتور سيکلت راه انداخته و در

  فرانسه به برج سازی مشغول است. البته در تهران هم صاحب چندين برج مختلف است.

  سوال ما کارگران اين است که چه کسانی برای چنين افرادی حاشيه های امن اختلاس و چپاول و غارت دسترنج کارگران را به

  وجود آورده اند؟ آيا اين است معنی عدالت اجتماعی که هر روز تبليغ می کنند؟ آيا نظام سرمايه داری آن هم ازنوع اسلامی می

  تواند عدالت اجتماعی برقرار کند، يا اين که حاصل اين حرف ها ، فريب ما و پر کردن جيب اين غارتگران دسترنج ماست؟

  جمعی از کارگران قزوين

  ٢۵ فروردين ١٣٩٠

  گزارش هشتم

  کارگران کارخانه نازنخ قزوين در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود برای چندمين بار امروز ٢٨ فروردين

  در مقابل مجلس تجمع کردند.

  يکی ازکارگران در گفتوگو با خبرنگار فارس در رابطه با تجمع اعتراضی امروز کارگران اين کارخانه گفت: ١۶ ماه است که

  حقوق نگرفتهايم و به امورمان رسيدگی نمیشود، البته برای چندمين بار است که مقابل مجلس تجمع میکنيم و قبل از تعطيلات

  نوروز هم در مقابل مجلس تجمع کرده بوديم.

   

  گزارش نهم

  در اولين ساعات روز شنبه بيست و هفتم فروردين ماه صدها نفر از مردم ناراضی

  و معترض منطقه ۵ تهران ٬ در حالی که قبض های گاز با قيمتهای سرسام آور و بخشا ميليون تومانی پرداخت نشده را در دست

  داشتند به نشانه اعتراض عليه گرانی و صدور قبضهای ميليونی گاز و دزدی و چپاول سران حکومت اسلامی سرمايه داران تحت

  لوای "سياست هدفمند سازی يارانه ها" ٬ در مقابل اداره گاز منطقه ۵ تهران واقع در اتوبان نيايش - خيابان کوهستان دست به

  تجمع اعتراضی زدند.

  مردم معترض و به جان آمده فرياد ميزدند: کور خوانده ايد ٬ ما پولی برای پرداخت اين قبضها نداريم! يکی از معترضان ميگفت

  من بازنشسته هستم. حقوق ماهيانه ام فقط ماهی ٣۵٠ هزار تومان است. با اين شرايطی که برايمان درست کرده اند حقوق

  ماهيانه من و امثال من حتی کفاف پرداخت هزينه های گاز و آب و برق و تلفن را هم نميدهد. اين آخوندها و حکومتشان بايد

  جواب بدهند. آيا برای آخوندهای مفتخور و سران انگل حکومت هم قبضهای سر سام آور و ميليونی گاز صادر شده است؟

  همچنان بر اثر خشم و انزجار مردم هر لحظه بر تعداد تجمع کنندگان افزوده ميشد. مسئولين اداره گاز که از وحشت اعتراضات

  مردمی بشدت ترسيده و دست پاچه شده بودند ٬ با توسل به تملق و چاپلوسی در برابر مردم معترض حاضر شده و خطاب به مردم

  ميگفتند: "فعلا قبضها را پرداخت نکنيد، ما بررسی ميکنيم ٬ حتما درست خواهد شد" ... و مردم در جواب با خشم و تمسخر ميگفتند

  تا اين حکومت هست چيزی درست نخواهد شد و هی کسی بنوعی عليه حکومت حرف ميزد.

  صدور قبضهای گاز با قيمت نجومی و نپرداختن قبوض گاز توسط مردم و اعتراض عليه چپاول و دزدی حکومت اسلامی ٬ علاوه

  بر منطقه ۵ بتدريج کليه مناطق ٢٢ گانه تهران را در بر گرفته است. ميليونها نفر از مشترکين گاز در تهران نه تنها قبضهای

  گاز را پرداخت نکرده بلکه ادارات گاز در مناطق ٢٢ گانه تهران هر روز شاهد اعتراض و تجمعات مردمی عليه حکومت فاسد

  جانيان اسلامی است. بنا به اخبار موثق علاوه بر نپرداختن قبوض گاز تا اين لحظه دهها هزار از مردم تهران به نشانه اعتراض

  عليه حکومت از پرداخت قبضهای آب و برق و تلفن نيز خود داری می ورزند.

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click