click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   click

  افزوده: با خشنودي از واکنش هاي مثبت به فراخوان کمپين، و براي هماهنگي نيروها، سه شنبه را جايگزين چهارشنبه مي کنيم

  کوشش مردم مان در راه پیاده کردن خواست های دمکراتیک و دیرینه ی خود تداوم دارد. اعتراضات مردم در خیابان ها و حتی در کارخانه ها در زمانی صورت می گیرد که از یک سو بسیاری از فرهیختگان و آزادی خواهان در شرایط بسیار شدید امنیتی قرار دارند، و از دیگر سو موج اعدام ها برای ترساندن مردم بی گسست ادامه دارد. در شرایط امنیتی-نظامی تازه که برای به تاخیر انداختن سقوط نهایی "نظام" اتخاذ شده، اخیرا ده ها تن از آزادی خواهان به بند کشیده شده اند. افزون بر آن، بنا به گزارش نهادهای حقوق بشر تنها در بهمن ماه 43 تن، و در یازده ماه سال جاری 313 نفر به جوخه های مرگ سپرده شده اند. بدین گونه کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت گام به گام به یک کودتای آشکار و بسیار خشن فرامی روید و چهره ی واقعی "عدالت گستران"، هر چه بیشتر آشکار می گردد.

  علیرغم جو شدید امنیتی-نظامی و سرکوب ها و کشتار های پی در پی، اعتراضات مردمی در بیست پنج بهمن و اول اسفند در شهرهای گوناگون چون تهران، اصفهان، سنندج، مشهد، شیراز، تبریز، مهاباد، رشت و کرمانشاه نشان دادند که این جنبش دمکراتیک و دادخواهانه زنده و پویاست. جنبش مردمی در حالی دوباره اوج می گیرد که شرایط خارجی نیز مساعد است. رویکردهای مردمی در جهان، از اروپا و امریکای لاتین گرفته تا افریقا و آسیا، که همگی درون مایه ای دمکراتیک دارند، به آزادی خواهان ایران یاری می رسانند. بجاست که از این فرصت جهانی و منطقه ای استفاده ی بهینه کنیم.

  در این شرایط ما هر چهارشنبه ی ماه اسفند را به عنوان روزهای اعتراض و نافرمانی در یکان های آموزشی و اقتصادی پیشنهاد می کنیم و همهی رهروان راه آزادی و خواستاران آبادی کشور را فرامیخوانیم تا ضمن پشتیبانی از این نافرمانی ها، و درآمیختن آنان با اعتراض های خیابانی، "گام به گام" در راه سازمان دهی گستردهتر جنبش حرکت کنند. این فراخوان رویکردی است در راستای فلج کردن "تدریجی" کودتاچیان، و دستیابی به خواست های دمکراتیک و دیرینه. نبرد دلیرانه ی مردم مان در خیابان ها و در پاره ای از کارخانه ها، و پایداری مبارزان دربند راهنمایی است برای همهی رزمندگان جنبش.

  با درودهای گرم به نسل جوان که در خیابان ها حماسه آفرید

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی-نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

   

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  کلیپ مبارزاتی کمپین را ببینید:

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

  پشتیبانان کمپین "ایست به فرمان سرکوب و کشتار" (تاکنون 262 نویسنده و هنرمند و کنشگر حقوق بشر):

  http://www.farakhan-iran.com/html/poshtibanan.html

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click

   

   

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click