click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تظاهرات پراکنده در شهرهای اروميه و تبريز

  مردم معترض دو شهر اروميه و تبريز به خشک شدن درياچه اروميه بار ديگر به خيابانها آمده و مطالبات خود را پيگيری کردند

  بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، در پی اين تجمعات نيروهای امنيتی که از صبح امروز به صورت آماده باش در سطح شهر اروميه و تبريز حضور داشتهاند با مردم معترض درگير شدند

  بر اساس گزارش شاهدان عينی از اروميه، خيابانهای مطهری، طالقانی در اختيار نيروهای مردمی است و يک دستگاه موتور متعلق به نيروهای امنيتی به آتش کشيده شده است و درگيریهايی در خيابان عطايی نيز گزارش شده است.

  هم چنين بر اساس گزارش ديگری تظاهرات مردم تبريز نيز آغاز شده است و صدها تن از شهروندان اين شهر به خيابانها روانه شدند

  در گيریها در بين "بازار محمدی" و "راسته کوچه" از سوی گزارشگران محلی گزارش شده است اين درگيریها به "قونقا باشی"، "باغ گلستان "و "ساعات قاباغی" کشيده شده است. شاهدان عينی به گزارشگر هرانا گفتند نيروهای ضد شورش در هر دو شهر با پرتاپ گاز اشک آور و گلوله های پلاستيکی سعی در متفرق کردن جمعت دارند

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click