click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع آزادگان معترض مقابل مجلس و حضور پرشمار ناجا

  خبرگزاری هرانا - در حالی که برخی رسانه ها از درگيری موافقان و مخالفان

  احمدی نژاد مقابل مجلس خبر داده اند، مشاهدات خبرنگار "بازتاب" حاکی از

  آن است که تجمع مقابل مجلس به آزادگان معترض اختصاص داشت.

  به گزارش آفتاب، پيش از ظهر روز گذشته جمعی حدودا ٨٠ نفره از آزادگان،

  در اعتراض به عدم ابتياع مطالباتشان مقابل درب شمالی مجلس شورای

  اسلامی تجمع کردند.

  بنا بر اين گزارش، از همين رو تعدادی خودروی ناجا و ده ها مامور نيروی انتظامی نيز مقابل ميله ها و

  محوطه اطراف مجلس حاضر شده و مانع ورود تجمع کنندگان به داخل ساختمان مجلس شدند.

  تجمع کنندگان که نوشته هايی با مضامينی چون "آزادگان بيدارند، از دروغگو بيزارند" و " ما اسرای جنگ

  بعداز ٢٢ سال هنوز حقوق خود را دريافت نکرده ايم"، در دست داشتند، در مقطعی نوحه "ياد امام و شهدا،

  دل رو می بره کرب و بلا" و شعار الله اکبر و... سر می دادند.

  همچنين در چند مقطع فريادهای بلندی از تعدادی از آنان بلند شد که ماموران ناجا مانع ورود آنان به ساختمان

  مجلس شدند.

  برخی از اين آزادگان نيز تصاويری از رهبر انقلاب در دست و چفيه بر گردن داشتند.

  به تدريج با گذشت ساعتی از ظهر، اکثر اين تجمع کنندگان از مقابل ساختمان هرمی خانه ملت پراکنده شدند.

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click