click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  بزرگترين خط لوله انتقال نفت ايران منفجر شد

  بامداد روز جمعه خط لوله انتقال نفت قلعهنار به تاسيسات نفتی اهواز به دلايل

  نامشخصی دچار آتشسوزی و انفجار شده است.

  به گزارش خبرنگار مهر، بامداد روز 14 مردادماه خط لوله انتقال نفت قلعهنار به

  تاسيسات نفتی اهواز به عنوان يکی از بزرگترين لوله انتقال نفت کشور دچار

  آتشسوزی و انفجار شده است.

  در حال حاضر گروههای امدادی، فنی و عملياتی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب در حال مهار خط لوله آسيب ديده

  بوده و پيش بينی میشود تا ساعات ديگر بازسازی اين خط لوله انتقال نفت آغاز شود.

  هدف از ساخت اين خط لوله نفتی انتقال نفت خام چاههای منطقه قلعهنار در استان لرستان به تاسيسات بهره برداری

  شرکت نفت و گاز کارون در منطقه اهواز بوده که صبح امروز دچار حادثه شده است.

  به گزارش مهر، هفته گذشته نيز خط لوله 30 اينچ صادرات گاز ايران به ترکيه توسط منافقين و گروههای تروريستی

  دچار انفجار شده بود که با وجود اين حادثه در مدت 24 ساعت صادرات گاز طبيعی ايران به ترکيه از سر گرفته شد.

  مديرعامل مناطق نفت خير جنوب با تشريح جزئيات حادثه انفجار و آتش سوزی در خط لوله نفت قلعهنار به اهواز به

  عنوان بزرگترين خط لوله انتقال نفت ايران از مهار آتش سوزی اين خط لوله نفت تا يک ساعت آينده خبر داد و اعلام

  کرد: هنوز دلايل تروريستی يا فنی بودن اين حادثه نفتی مشخص نشده است.

  هرمز قلاوند امروز در گفتگو با مهر با بيان اينکه ساعت 1:30 بامداد امروز 14 مردادماه خط لوله انتقال نفت قلعه

  نار به اهواز به دلايل نامشخصی دچار انفجار و آتش سوزی شده است، گفت: گستره اين آتش سوزی 300 متر در

  اطراف خط لوله بوده است که ارتفاع فوران آتش به 40 متر بالغ میشود.

  مديرعامل شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب با تاکيد بر اينکه بلافاصله پس از انفجار و آتش سوزی در خط لوله قلعه

  نار به اهواز ستاد مديريتی بحران در سطح شرکت ملی نفت ايران تشکيل شده است، تصريح کرد: هم اکنون نيروهای

  پشتيبانی، حراست و کارشناسان فنی شرکتهای بهره برداری نفت خيز جنوب در سطح منطقه اعزام شدهاند، اظهار

  داشت: با توجه به باتلاقی بودن منطقه و عدم وجود جادههای مناسب دسترسی اعزام تجهيزات به اين منطقه کمی

  زمانبر است.

  اين عضو هيئت مديره شرکت ملی نفت ايران با توجه به اينکه خط لوله قلعه نار به اهواز در جوار رودخانه شاهور

  دچار آتش سوزی شده است، تاکيد کرد: برای جلوگيری از ورود آلودگیهای نفتی به اين رودخانه با استفاده از يک

  دستگاه لودر خاکريزی در بستر اين رودخانه ايجاد شده است.

  برگرفته از گویانیوز

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click