click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  درباره دستور برداشتن تنديس آريو برزن، سردار بزرگ ايران

  جناب دادستان شهرستان ياسوج

  ياسوج، كهكيلويه و بويراحمد

  جناب دادستان،

  آريو برزن، سردار بزرگ ايرانی، نه تنها افتخار مردم كهكيلويه و بويراحمد و شهر ياسوج است كه افتخار ملی همه مردم

  ايران می باشد. آريو برزن يك شخصيت جاويدان است كه همه مردم ايران زمين از زمان يورش اسكندر تا امروز مديون از

  جان گذشتگی او و خواهر دلاورش يوتاب، سردار بزرگ زن ايرانی كه دوش به دوش او جنگيد، هستند و به آنان عشق می

  ورزند. آريوبرزن نماد سربازان دلاوری است كه تحت فرماندهی او و تحت فرماندهی خواهرش، با عشق و جان برای دفاع

  از خاك وطن جنگيدند و از پا ننشستند تا همگی شهيد شدند. كسانی كه وارد شهر ياسوج می شوند و تنديس اين دلاور بزرگ و

  فداكار را مشاهده می كنند به مردم ياسوج و استان شما درود می فرستند.

  از دستور شما كه، در هر حال بدون دادرسی و حكم دادگاه غيرقانونی، مغاير با خواست مردم ياسوج و ضد ارزشهای ملی

  است، اينگونه برداشت خواهد شد كه هيچ احساسی نسبت به ايران و فرهنگ و تاريخ "ميهن" خود نداريد. اگر كسی شكايتی

  نسبت به موجوديت و يا نصب تنديس بزرگمرد ارتش ايران دارد بايد به دادگاه مراجعه كند. دادستان يك "داد"ستان در برابر

  تجاوز به حقوق مردم است نه تابع سليقه هر فرد قدرتمند. تخريب نمادی كه غرور ملی ماست قلب همه ايرانيان راستين را

  جريحه دار خواهد نمود و مسببان آن در تاريخ كشور و استان، به نيكی ياد نخواهند شد. استدلال اينكه بايد از سربازان گمنامی

  كه در جنگ تحميلی عراق شهيد شده اند، كه البته واجب است، دليل حذف نماد دلاوری ارتش ملی ايران نيست. آريو برزن نماد

  همه فرماندهان ارتش و سپاه ايران است كه در درازنای تاريخ چند هزار ساله ما در ميدانهای جنگ با دشمنان ميهن جانفشانی

  كرده اند.

  من به شهردار ياسوج درود می فرستم كه تنديس غرور انگير آريوبرزن را زينت شهر مبارز ياسوج كرده است. كاش تنديس

  خواهرش يوتاب نيز در كنار آريوبرزن برپا شود.

  نامه کورش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران به دادستان ياسوج

  ٢٧ ژوئن ٢٠١١ ۶ تير ١٣٩٠

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click