click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد

  دو اعتصاب بزرگ کارگری

  اعتصاب های گسترده ی کارگری در مجتمع پتروشيمی امام و

  کارخانه کاغذسازی پارس در روز يکشنبه وارد دومين روز خود شد.

  بيش از دو هزار نفر از کارگران متجمع پتروشيمی بندرامام که از روز

  شنبه ٢٠ فروردين با تجمع و اعتصاب در محوطه ی کارخانه خواهان

  اجرای مطالبات خود شده بودند در روز يکشنبه به اعتصاب خود ادامه داده

  اند.

  به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتصاب و تجمع کارگران

  پيمانکاريهای مجتمع پتروشيمی بندر امام که از صبح ديروز آغاز شده است

  امروز نيز با ابعاد گسترده تری ادامه يافت و کارگران اين مجتمع بزرگ

  صنعتی از ساعات اوليه صبح باز زدن کارت ساعت در محل های کارخود

  حاضر نشدند و مانند ديروز در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی اين

  مجتمع اقدام به برپائی تجمع اعتراضی کردند. امروز بخشی از اين

  کارگران تنها غذای رستوران ها برای پرسنل اين مجتمع را تامين کردند اما از دادن هرگونه سرويس دهی تعميراتی و خدماتی

  اجتناب کردند.

  بنا بر اين گزارش تا ساعت مخابره اين خبر ( ١۶ عصر) مسئولين مجتمع در تجمع اعتراضی کارگران حاضرنشدند و رايزنی های

  پشت پرده و مذاکرات مقامات با هم جهت نحوه مقابله يا پاسخ به اين اعتراض گسترده کارگران ادامه دارد.

  امروز کارگران شعار "پيمانکار نميخوايم، نميخوايم" سر ميدادند. بنا بر اين گزارش فرماندار منطقه نيز به کارگران اعتراضی

  پيغام داده است تا شعارندهند چون مسئولين پيگير خواسته هايشان هستند.

  در طی نشست امروز، کارگران پيشنهاد طباطبائی (رئيس امر پرسنلی) بمنظورنامه نگاری بامقامات بالاتر را برای حل اين مشکل

  که متضمن وقت کشی بود قاطعانه رد کرده و اعلام نمودند فردا نيز به اعتصاب و تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

  تجمع و اعتصاب کارگران که از روز شنبه آغاز شد، ادامه ی تجمع روز ٢٨ اسفند ماه کارگران مجتمع پتروشيمی است.

  کارگران خواهان پايان دادن به نقش پيمانکاری های واسطه ای متعدد و انعقاد قراردادهای مستقيم با پتروشيمی هستند.

  کارگران روز بيستم فروردين ماه ١٣٩٠ بطور متحدانه و يکپارچه ای دست از کار کشيدند. بيش از دو هزار نفر از اين کارگران

  از همان ساعات اوليه صبح اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه دفتر مرکزی اين پتروشيمی کردند.

  بدنبال اين تجمع اعتراضی بزرگ، ظريف کار مديرعامل اين مجتمع بزرگ پتروشيمی بناچار در ميان کارگران حاضر شد و با

  بلندگوی دستی بمدت سه و نيم ساعت به صحبت و جوابگوئی به اعتراضات کارگران پرداخت و تلاش کرد با بهانه عدم ابلاغيه

  مصوبه دولت، کارگران را آرام کند اما کارگران بارها با خشم فراوان استدلالات وی را رد کردند و بر اجرای فوری خواست

  های خود پای فشردند. در اين تجمع مسئولينی نيز از اداره کار منطقه برای آرام کردن کارگران در محل حاضر شده بودند.

  در تجمع روز شنبه کارگران، پلاکارد بزرگی را با مضمون محکوم کردن تبعيض و بی عدالتی و طرح خواست خود مبنی بر

  ايجاد قرارداد مستقيم در دست داشتند.

  بنا بر اين گزارش در ادامه اين تجمع، ظريف کار مدير عامل اين شرکت در نهايت به کارگران اعلام کرد که ايجاد قرار داد

  مستقيم کارگران با پتروشيمی بايد با هماهنگی وزير نفت انجام گيرد. اما کارگران همچنان بر خواست خود پای فشردند و عليرغم

  پايان دادن به تجمع و ادامه مذاکرات نمايندگانشان با مسئولين پتروشيمی تا پايان وقت اداری روز شنبه بر سر کارهای خود حاضر

  نشدند. کارگران بطور يکپارچه ای اعلام کرده اند تا حصول نتيجه روشن و دست يابی به خواستهايشان همچنان بر سر کار حاضر

  نخواهند شد و به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

  لازم به يادآوری است از آنجا که برگزاری تجمع روز شنبه کارگران پتروشيمی بندر امام در تجمع روز ٢٨ اسفند ماه سال گذشته

   

  برگرفته از اخبار روز

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click