click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   

  هفت تن همچنان در خطر اعدام

  علی صارمی بدون اعلام قبلی در روز ٢٨ دسامبر ٢٠١٠ در زندان اوين تهران اعدام شد. او در دسامبر ٢٠٠٩ برای محاربه و

  به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران به مرگ محکوم شده بود. هفت تن ديگر به اتهام ارتباط با همان سازمان در

  معرض اعدام ميباشند. باور بر اين است که محاکمه تمامی اين افراد ناعادلانه بوده است.

  همبندان علی صارمی در تاريخ ٢٧ دسامبر ضمن تماس با خانواده وی ابراز نگرانی کردند که اعدام ايشان قريب الوقوع است.

  خانواده علی صارمی ضمن مراجعه به زندان تا طلوع آفتاب در پشت ديوارهای اوين انتظار کشيده و در سحرگاه خبر اعدام

  ايشان را دريافت کردند. وکيل علی صارمی بر خلاف قوانين ايران از اعدام وی مطلع نشده بود. چندين عضو خانواده علی

  صارمی از جمله همسرش دستگير شده ولی کمی بعد آزاد گشتند ، ولی برادر زاده ايشان، محمد صارمی، هنوز در زندان بسر

  می برد.

  از زمان درگيری ها بر سر نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ٢٠٠٩ ، شش مرد ديگر و يک زن در ايران به خاطر اتهام

  رابطه با سازمان مجاهدين خلق ايران به مرگ محکوم شده اند. جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقايی، عبدالرضا قنبری، احمد و

  محسن دانشپور مقدم (پدر و فرزند) و جواد لاری به همراه فرح (الميرا) واضحان نيز به جرم محاربه دشمنی با خدا محکوم

  شده اند. در برخی موارد، تنها ارتباط نامبردگان با سازمان مجاهدين خلق ايران محدود به برقراری رابطه با اعضای خانواده

  خود که عضو اين سازمان بوده اند، می باشد.

  ژانويه 2011، برگرفته از جرس