click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   

  محاکمه نويسندگان بيانيه معروف به چهارده نفر

  براساس گزارش های رسيده به کلمه، مسوولان زندان اوين با تاکيد براين نکته به زندانيان يادآور شده اند که تک تک اين

  زندانيان را به جرم امضای بيانيه و انتشار آن محاکمه خواهند کرد، حتی اگر اين زندانيان اکنون آزاد شده باشند.

  همچنين بازپرس شعبه پنج دادسرای اوين در جلسه بازپرسی يکی از زندانيان امضا کننده اين بيانيه به او ياد آور شده است که

  حتی زندانيان تبعيد شده يا آزاد شده نيز از اين محاکمه در امان نخواهند بود . او به کيوان صميمی گفته است که برای همه

  امضا کنندگان بيانيه حکم زندان صادر می کند

  گفته می شود افزايش فشارها بر زندانيانی که بيانيه و يا نامه می نويسند به اين دليل است که از اين پس کسی از درون زندان

  بيانيه و يا نامه به بيرون نفرستد

  چندماه پيش چهارده زندانی بند ٣۵٠ زندان اوين با نوشتن بيانيه ای خواهان تشکيل کميته حقيقت ياب ملی برای بررسی حوادث

  پس از انتخابات شده بودند. اين بيانيه پس از سخنان محمود احمدی نژاد، رييس دولت دهم در سازمان ملل منتشر شد زمانی که

  او در سخنرانی اش خواسته بود که کميته ای حقيقت ياب برای بررسی حوادث ١١ سپتامبر تشکيل شود

  کيوان صميمی ، روزنامه نگار به همين دليل چند روز پيش از زندان رجايی شهر به دادسرای اوين فراخوانده شد . علت

  احضار و تشکيل پرونده مجدد برای وی امضای بيانيه از درون زندان و انتشار آن اعلام شده است

  چندی پس از انتشار اين بيانيه کوهيار گودرزی، علی پرويز و علی تاجر نيا با اتمام زمان محکوميت شان از زندان آزاد شدند

  و مجيد دری و ضيا نبوی، دانشجويان ستاره دار نيز به ترتيب به زندان های شهر بهبهان و اهواز تبعيد شدند تا دوران حبس

  شان را در تبعيد بگذرانند .اما با اين همه مسوولان تهديد می کنند که همه امضا کنندگان اين بيانيه را محاکمه می کنند .اين در

  حالی است که پيش از اين نيز اين زندانيان را ساعتها به دليل امضای اين بيانيه مورد بازجويی قرارداده بودند . آنها در اين

  بازجويی ها هر بار از زندانيان سياسی می خواستند تا امضای شان را تکذيب کنند

  مسوولان زندان اوين از مدتها پيش تماسهای تلفنی بند ٣۵٠ زندان اوين که اکنون بيشترين تعداد زندانيان سياسی را در خود

  جای داده است قطع کرده اند . همچنين آنها مدتهاست اجازه ملاقات حضوری زندانيان با خانواده هايشان را نمی دهند . برخی

  از تحليلگران سياسی می گويند که قطع اين تماسها تنها به دليل قطع ارتباط زندانيان با دنيای خارج و انتقال اخبار و اطلاعات

  بوده است ، اما هنگامی که اين راه ها نيز برای قطع اين ارتباط به نتيجه ای نرسيد و باز هم بيانيه های زندانيان سياسی به

  خارج از زندان راه يافت، آنها به فکر محاکمه و پرونده سازی جديد برای زندانيانی افتاده اند که اکنون در زندان محبوس و در

  حال گذراندن احکام سنگين شان هستند .

  اين محاکمه ها با تشکيل پرونده جديد برای کيوان صميمی آغاز شده و در روزهای آينده طبق گفته مسوولان زندان و دادسرای

  اوين با احضار و محاکمه ديگر امضا کنندگان بيانيه از جمله ميلاد اسدی، عبدالله مومنی، بهمن احمدی امويی ،محسن

  اين چهارده زندانی خواهان تشکيل گروه حقيقت ياب ملی شده اند

  ميردامادی، محسن امين زاده ،محمد داوری، امير خسرو دلير ثانی، محمد فريد طاهری قزوينی و علی مليحی نيز ادامه پيدا

  خواهد کرد

  مسوولان زندان و دادسرای اوين در باره زمان دقيق احضار زندانيان تبعيد شده و يا آزاد شده که اين بيانيه را امضا کرده

  بودند، چيزی نگفته اند

  ما به عنوان بخشی از قربانيان بی گناه و در بند اين حوادث که پس از انتخابات رياست : در بخشی از اين بيانيه آمده بود

  جمهوری سال ١٣٨٨ به همان شيوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگير و با احکام ناعادلانه زندانی شده ايم، پيشنهاد

  می کنيم يک گروه حقيقت ياب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقايق مربوط به اين

  . انتخابات و حوادث پس از آن تشکيل شود

  اين چهارده زندانی خواهان تشکيل گروه حقيقت ياب ملی شده اند

   

  ژانويه 2011، برگرفته ازکلمه